Sverige i en ny global allians för ett slut på olje- och gasproduktionen

Regeringsledare på möte med BOGA
Fotografi: BOGA

Danmark och Costa Rica har tagit ledningen i lanseringen av Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA). Alliansen kommer att försöka leverera en rättvis övergång bort från olje- och gasproduktion, och presenterades på COP26. Även Sverige, Frankrike, Irland, Quebec och Wales är verksamma som kärnmedlemmar.

”Vetenskapen har gjort det tydligt – den fossila eran måste nå ett slut”, säger Danmarks klimatminister Dan Jørgensen.

”Det är därför Danmark har satt ett slutdatum för olje- och gasproduktion. Och det är varför vi bygger denna allians av länder som är villiga att agera. BOGA kommer att hjälpa till att stimulera länder att fasa ut sin produktion av olja och gas samtidigt som de skapar en ren energiekonomi”.

BOGA är den första alliansen i sitt slag och består av regeringar som är fast beslutna att fastställa ett slutdatum för sin olje- och gasutvinning. Även införandet av nya licenser och andra begränsningar står högt på agendan av betydande åtgärder som bidrar till det gemensamma målet att anpassa olje- och gasproduktionen för att nå målen i Parisavtalet.

Med ordförandeskap av Costa Rica och Danmark, kommer BOGA att dra nytta av momentum från att vara nyskapande, och bidra till en internationell praxisgemenskap som kan stödja regeringar i att hantera utfasning av olje- och gasproduktion. Förutom kärnmedlemmarna är också Kalifornien, Nya Zeeland och Portugal är associerade medlemmar. Italien gick med som en ”vän” till BOGA.

En socialt rättvis och jämlik global övergång

De grundande medlemmarna undertecknade alla BOGA-deklarationen som lovade att stödja en socialt rättvis och jämlik global övergång för att anpassa olje- och gasproduktionen till målen i Parisavtalet.

”Användningen av fossila bränslen måste vara en parentes i historien. Detta är ett tydligt steg framåt som visar att förnybart är framtiden. Vi kan inte fortsätta att utvinna olja och gas under en skenande klimatkris och därför är jag stolt över att Sverige idag går med i BOGA”, säger Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister.

COP26
Källa: Unsplash

Förutom nationalstater är regioner som Grönland och Quebec kärnmedlemmar i alliansen.

”Klimatförändringar sker på vår bakgård och förändringarna är påtagliga. För Grönland är BOGA-initiativet en stark signal om att prioritera förnybar energi istället för att fortsätta med energikällor som vi vet skapar problemet”, säger Kalistat Lund, minister för jordbruk, självförsörjning, energi och miljö vid Grönlands regering.

BOGA har en medlemsstruktur i nivå med successivt höjande ambitionsnivåer. Kärnmedlemmarna förbinder sig att avsluta nya koncessioner, licens- eller leasingrundor för olje- och gasproduktion och att fastställa ett Paris-anpassat datum för att avsluta olje- och gasproduktion på deras landområden.

Associerade medlemmar kommer att ha tagit betydande konkreta steg som bidrar till att minska olje- och gasproduktionen, till exempel subventionsreformer eller ett slut på internationellt offentligt ekonomiskt stöd för olje- och gasutvinning och produktion utomlands.