A-Ö Webbindex

Att pausa bidrag till UNRWA kan få katastrofala konsekvenser, säger FN-chefer

En grupp på femton chefer för FN-organ och viktiga humanitära organisationer har gemensamt vädjat om att besluten att pausa bidrag till UNRWA bör omprövas. Organisationens hjälpinsatser i Gaza går inte att ersätta, skriver cheferna i ett uttalande.

”Anklagelserna om att flera personer ur UNRwAs personalstyrka varit inblandade i de avskyvärda attackerna mot Israel den 7 oktober är skrämmande. Som generalsekreteraren har sagt kommer alla FN-anställda som är inblandade i terrordåd att ställas till svars. Men vi får inte hindra en hel organisation från att leverera enligt sitt mandat och att tjäna människor i desperat nöd”, säger de i ett uttalande från Inter-Agency Committee, FN:s permanenta samordningskommitté.

Bland dem som skrivit under finns cheferna för Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UN Refugee Agency (UNCHR), World Food Programme (WFP) och Världshälsoorganisationen World Health Organization (WHO).

En grupp människor i olika åldrar
Livsmedelshjälp anländer till en UNRWA-skola i Gaza. Foto: UNRWA

”De beslut som vissa medlemsstater fattat och som inneburit att pausa medel för UNRWA kommer att få katastrofala konsekvenser för folket i Gaza. Ingen annan enhet har kapacitet att leverera den omfattning av bistånd som 2,2 miljoner människor i Gaza brådskande behöver, säger medlemmarna i kommittén.

”Att dra in medel från UNRWA är farligt och skulle resultera i kollapsen av det humanitära systemet i Gaza, med långtgående humanitära konsekvenser och konsekvenser för mänskliga rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet och i hela regionen. Världen kan inte överge folket i Gaza.

En kvinna i en officiell ställning som talar
Sigrid Kaag, FN:s seniora humanitära och återuppbyggnadskoordinator för Gaza, informerar reportrar. Foto: UN Photo/Manuel Elías

Ingen ersättning för UNRWA

Sigrid Kaag, FN:s humanitära samordnare för Gaza, informerade i går FN:s säkerhetsråd om situationen i Gaza. Hon sa till reportrar att förutom ett politiskt beslut, som skulle behöva fattas av generalförsamlingen, ”finns det inget sätt någon organisation kan ersätta den enorma kapacitet och struktur hos UNRWA samt dess förmåga och kunskap.”

UNRWA:s verksamhet är i fara efter att flera givarländer, inklusive USA, Storbritannien, Tyskland och Japan, avbröt finansieringen i spåren av extremt allvarliga anklagelser om att flera av dess personal var inblandade i terrorattackerna i Israel den 7 oktober.

Organisationen har inlett en utredning och generalsekreteraren har upprepat att alla anställda som befinns vara inblandade kommer att ställas till svars, inklusive genom åtal.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19