Månadens nyhetsbrev belyser världens plastproblem

Intro

Intro

Den isländska turismindustrin marknadsför Island som en naturlig och ”ren” destination. Men den franske fotografen Julien Joly möttes av en oväntad syn då han anlände till Hornstrandir – nämligen plast.

Den rådande uppfattningen har länge varit att marint avfall har mindre skadliga följder – havet fixar ju biffen, eller hur? Tyvärr har vi haft fel. Stillahavets avfallsvirvel av plast och mikroplast är nu större än den amerikanska staten Texas.

För att sprida kunskap om världens massiva plastavfallsproblem har det finska FN-förbundet lanserat en kampanj där du kan ge den «åttonde kontinenten», dvs Stilla Havets avfallsvirvel, ditt namnförslag.

I genomsnitt använder en europé 198 plastpåsar per år – ett alarmerande högt antal. Nu har EU vaknat upp till problemet och EU-parlamentet har röstat för en resolution som förbjuder plastpåsar från år 2020 framöver.

Månadens nordiska profil är Bo Shack från UNHCR som berättar om de utmaningar han möter under sitt arbete med internt fördrivna och återvändande flyktingar i Afghanistan.