Vi är långt ifrån en tortyrfri värld

I en tid då det absoluta förbud mot tortyr som råder rutinmässigt utmanas över hela världen, är den internationella dagen till stöd för tortyroffer viktigare än någonsin. Den hedrar och stöder offer och överlevande av tortyr och de som fortfarande torteras idag. Den internationella dagen antogs av generalförsamlingen 1997 för att markera målet att utrota tortyr.

Tortyr är ett brott mot mänskligheten, och FN har från början fördömt det som en av de vidrigaste handlingar som människor utför mot sina medmänniskor. Det är förbjudet enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, men det är fortfarande verklighet – nästan fyra decennier efter att den banbrytande konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning trädde i kraft 1987.

Många länder använder fortfarande tortyrmetoder, vissa rutinmässigt och systematiskt. Tortyr sker ofta i hemlighet – i polis och andra makters förhörsrum eller fängelser.

Kvinnor i en procedur med uniformer
Inga som helst exceptionella omständigheter, vare sig ett krigstillstånd eller hot om krig, intern politisk instabilitet eller någon annan offentlig nödsituation, får åberopas som motivering för tortyr. Foto: OHCHR

Förbjudet i lag, underlättat i praktiken

Tortyr kan inte rättfärdigas under några som helst omständigheter, men de fortsätter att äga rum runt om i världen. Tortyr sker i fängelser och andra utrymmen, såsom Syriens militärfängelse Saydnaya, som har blivit känt för världen som platsen för tortyr, outsäglig grymhet och djupt lidande. Tidigare fångar har beskrivit att de blivit torterade från det ögonblick de greps. Tortyr förekommer också under krig och konflikter. Under hela Rysslands invasion av Ukraina har rapporter om tortyrhandlingar utförda av ryska soldater mot den ukrainska militären och civila varit utbredd. Vissa regeringar och statliga tjänstemän försöker också rättfärdiga tortyr i den nationella säkerhetens och gränsernas namn, såsom de många tortyrinstanserna som Sri Lankas regering utför.

Ljudreflektionsrum för att tortera fångar. Foto: Saeed karimi/Unsplash.

Vad är syftet med tortyr?

Tortyr används vanligtvis för att erhålla information från någon, utvinna falska bekännelser, tysta oliktänkande eller som en grym form av straff och förnedring. Politiska motståndare, minoritetsgrupper och marginaliserade befolkningar, människorättsaktivister och de som helt enkelt uttrycker en åsikt som vissa inte håller med om är ofta måltavlor. Allt fler barn utsätts för tortyr. Det finns olika former av tortyr. Metoderna kan vara av fysisk karaktär, såsom misshandel och elektriska stötar. De kan också vara sexuella, som våldtäkt. De kan också vara psykologiska, såsom sömnbrist och skenavrättningar. Även om tortyr ofta förknippas med barbariska metoder som elektriska stötar och vattenbräda, inkluderar sådana övergrepp också omänskliga fängelseförhållanden, isoleringsfängelse och nekande av medicinsk behandling.

Människor som demonstrerar
Tortyr är ett brott mot mänskligheten. Foto: OHCHR

De skadliga konsekvenserna av tortyr

Offren för tortyr lider av synliga och osynliga sår. Den svåra smärta och lidande den orsakar fortsätter långt efter att tortyrhandlingen upphört. Överlevande av tortyr upplever ofta förödande livslångt fysiskt och psykiskt lidande på grund av den smärta som de tillfogas. Detta inkluderar kronisk smärta och funktionshinder, PTSD, depression, trauma eller till och med dödsfall. Många offer lever i konstant rädsla och får ofta panikattacker.

Från skräck till helande – om resurserna finns

Att återhämta sig från tortyr kräver snabba och specialiserade program. De resurser som finns tillgängliga för tortyroffer varierar mycket. Utvecklade länder har vanligtvis tillgång till ett brett utbud av resurser, inklusive rehabiliteringscenter, medicinsk vård, rådgivning, monetär ersättning och stödgrupper. Däremot saknar underutvecklade länder nödvändiga resurser för att offer för tortyr ska kunna få nödvändig vård. Utan det har de aldrig en känsla av att klara av eller frid, och lever i konstant fysisk och mental skräck.

Två personer med ett plakat
Förbudet mot tortyr och annan misshandel har förverkligats av ett omfattande nätverk av internationella och regionala människorättsfördrag. Foto: OHCHR

Vi måste upprätthålla människovärdet

Enligt FN:s generalsekreterare António Guterres, ”de som utför tortyr får aldrig tillåtas komma undan med sina brott, och system som möjliggör tortyr bör avvecklas eller omvandlas.” Den här dagen förenas FN:s medlemsländer, intressenter, civila samhällen och individer runt om i världen för att stödja tortyroffer och deras familjer. Vi måste fortsätta att tala ut mot tortyr och upprätthålla mänsklig värdighet. Det förstör människor, korroderar rättsstatsprincipen, undergräver det straffrättsliga systemet och urholkar allmänhetens förtroende för offentliga institutioner. Läs mer om FN:s frivilliga fond för tortyroffer här.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19