”Jag såg kniven och visste”

FGM 2

FGM 2

6.2.2013 – Kvinnlig könsstympning, på engelska känd som FGM (Female Genital Mutilation), är en vanlig sed i många afrikanska länder såväl som i vissa länder i Asien och mellanöstern. Den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning firas varje år den 6:e februari för att öka medvetenheten om ämnet.

Det finns fyra olika typen av kvinnlig könsstympning, varav den gravaste är infibulation (även känd som faraonisk omskärelse). I detta fall avlägsnas största delen, eller alla, genitalier, traditionellt med en kniv, varefter såret sys ihop med tråd eller med en tagg. Ingen bedövning används under operationen, och desinficeringen är oftast mycket bristfällig. Ingreppet utförs oftast av traditionella barnmorskor eller omskärare som brukar spela en central roll i samhället. Gynekologen Rosemary Mburu grån Kenya uppskattar att så många som 15 % av flickorna som omskärs dör av blodbrist eller infektioner. Idag utförs emellertid mer än 18 % av all kvinnlig könsstympning av professionell hälsovårdspersonal, och den oroande trenden ökar ständigt.

FGM 1

Tack vare många kampanjer av både FN, lokala föreningar och organisationer sker det ändå framsteg. Ett av de senaste exemplen kommer från Senegal, ett land där könsstympning bara praktiseras av vissa folkgrupper –och där könsstympning är förbjudet i lag sedan 1999- men där traditionen lever kvar i många regioner. Den 20:e januari samlades 427 samhällen för Senegals första offentliga deklaration för utrotandet av kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. UNICEF, tillsammans med föreningen Tostan, hade arbetat aktivt för ett slut på könsstympningen.

”Jag såg kniven och visste vad som skulle hända. Jag skrek, men kunde inte få fram ett enda ord”, sade Kady, en flicka från Burkina Faso, då hon berättade om sin omskärelse för nyhetsbyrån IRIN. Ofta berättar man inte åt flickorna om ingreppet i förväg för att eliminera risken för flykt.

Ett flertal filmer har producerats kring ämnet, varav den mest kända är Moolaadé av den senegalesiska filmregissören Ousmane Sembène.

Kvinnlig könsstympning påverkar 140 miljoner flickor och kvinnor, och mer än 3 miljoner flickor riskerar ingreppet varje år. I år lägger världshälsoorganisationen WHO speciellt fokus på den oroande trenden av professionella hälsovårdare som utför ingreppet och därmed bidrar till legitimeringen och upprätthållandet av den förödande traditionen.

Vill du veta mer? Delta i en Google+ Hangout den 6:e februari med UNFPA, UNICEF och andra experter från bland annat Kenya, Egypten och organisationen Tostan som kommer att leda en diskussion om kvinnlig könsstympning och de utmaningar vi står inför. #endfgm http://bit.ly/WGlrCa