Månadens nordiska profil: Trygve Olfarnes, UNDP

Tryggve

 Tryggve

23.5.2015 – Trygve Olfarnes har arbetat runtom i världen i FN:s tjänst. Nu är han tillbaka i Oslo där han arbetar som vice generaldirektör för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s nordiska kontor. UNRIC har talat med Olfarnes, månadens nordiska profil, om hans arbete inom FN och utmaningen av att förbli relevant i dagens föränderliga värld.

Varför började du arbeta för FN?

Jag hade ett starkt intresse för både internationell utveckling och  journalism. Att få chansen att arbeta för både UNDP och FN:s befolkningsfond UNFPA, inom kommunikation och mediarelationer, såväl på högkvarteret i New York som runtom i världen, gav mig möjligheten att komvinera mina två största intressen. Samtidigt har jag förhoppningsvis, på ett ringa vis, bidragit till interntionella ansträngningar för utveckling.

Vad har varit din största utmaning inom ditt arbete?

Att arbeta i situationer efter konflikter, där människooffren och förstörelsen var av skrämmande proportioner. Derra gällde situationer som de i Aceh, Indonesien, efter tsunamin år 2004, och Port-au-Prince på Haiti efter jordbävningen år 2010. Likaså Monrovia i Liberia efter ebolautbrottet.
Att ha arbetat i dessa omständigheter har satt djupa spår och gjort ett djupt intryck på mig på grund av graden av mänskligt lidande – men även i positiv bemärkelse, efter att ha bevittnat människors uppoffringar för att hjälpa varandra. Men man kan kanske även säga att en annan sorts stor utmaning jag möter varje dag sker i UNDP:s nordiska representationskontor: att tala för FN och UNDP:s ansträngningar för utveckling i dagens läge då kampen för människors uppmärksamhet är hård.

Vad är den största utmaningen er organisation UNDP möter?

Att förbli relevant och handlingskraftig i en ständigt föränderlig värld, där beväpnade konflikter och naturkatastrofer ständigt sätter käppar i hjulet för utveckling. Men jag förblir optimistisk gällande FN:s och UNDP:s kapacitet att hantera nya utmaningar, speciellt tack vare stödet från våra partners gällande utformningen av den ny handlingsplan för hållbar utveckling – de så kallade Sustainable Development Goals, hållbara utvecklingsmålen – som kommer att ta över efter millenniemålen som möter sin deadline i slutet av detta år.

Tror du att nordbor har något speciellt att ge inom FN?

Jag tror att FN:s diversitet är en rikedom, och de nordiska folken utgör en del av – och bidrar till – denna diversitet. De nordiska länderna, som själva var fattiga, agrara samhällen endast hundra år sedan, tenderar att ingjuta en stark känsla av solidaritet och demokratiska värden bland sina medborgare. Detta tror jag kan bidra positivt till FN:s arbete.

Denna artikel ingår i UNRICs nyhetsbrev för maj 2015. De övriga artiklarna hittar du här.