För att ingen kan göra allt, men alla kan göra något

5.12.2012 – Vad kunde passa bättre inför den kommande högtiden av presenter och gåvor, än att fira dem som ger?

Den femte dagen i december är den internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling. Frivilligt arbete är något alla kan vara tacksamma för – behovet är stort och det gör en stor skillnad i allt från krigszoner till klassrum, sjukhus och privata hem – var än människor behöver en hjälpande hand.

-Om du någonsin behöver en hjälpande hand, finner du den på ändan av din egna arm. Då du blir äldre, minns att du har en hand till – den första är för att hjälpa dig själv, den andra för att hjälpa andra, ska Audrey Hepburn ha sagt.

I sitt meddelande på den internationella dagen understryker även generalsekreterare Ban Ki-moon att de hjälpande händerna kommer i många former. ”Låt oss komma ihåg att frivilligarbete betyder så mycket, från aktivister som arbetar fulltid för en viss sak, till genomsnittsmedborgaren som hjälper till då han eller hon kan. De båda utgör ett exempel på den medkänsla och det engagemang världen behöver.”

Generalsekreteraren pekar även på att man idag inte ens alltid behöver en hjälpande hand – sms-aktivism och annat digitalt engagemang kräver endast att man lyfter ett finger. ”Den tidlösa handlingen att frivilligt hjälpa andra har fått en ny dimension i dagens digitala tidsålder. Vem som helst som har tillgång till Internet eller mobiltelefon kan göra en skillnad.”

”Frivillighet bygger på solidaritet och ömsesidigt förtroende, och överskrider alla kulturella, språkliga och geografiska gränser. Var och en som ger av sin tid och sina färdigheter utan förväntningar om materiell belöning, får själv en enastående känsla av meningsfullhet i gengäld”, säger Ban Ki-mmoon. Denna känsla är påvisad av vetenskapliga undersökningar, som till exempel Huffington Post skriver om här.

”Låt oss denna dag förnya vår beslutsamhet för att ge styrka och inspiration till andra genom frivilligarbete”, säger Ban Ki-moon. Den bästa gåvan du har att ge ligger inte nödvändigtvis under julgranen.