Diskussionen kring psykisk hälsa stark på Island

Björn Thors på en scen
Fotografi: Björn Thors Källa: Islands nationalteater

Sällan har psykisk hälsa varit ett så centralt inslag i den isländska kulturen och samhället som efter att teaterpjäsen ”Var en varg!” spelades på den isländska nationalteatern. Pjäsen har hyllats som en framgångssaga och är baserad på en prisnominerad självbiografisk berättelse av Héðinn Unnsteinsson. 10 oktober är det också World Mental Health Day.

”Var en varg!” är en monolog som kan beskrivas som en berättelse om sinnets kamp, galenskap och förlösning. Den tar oss med på en vansinnig resa genom farliga delar av sinnet, in i en värld av anarki och desperation.

Enmanspjäsen iscensattes och regisserades av Unnur Ösp Stefansdóttir med Björn Thors i huvudrollen. Med hänvisning till fruns och makens arbetsgrupp, säger Unnsteinsson att de lyckades koppla hans arbete till mänskliga tillstånd.

”Det handlar inte om det som skiljer oss från varandra, utan om det som förenar oss”, säger han i en intervju med UNRIC. ”Jag tror att det är anledningen till att så många är glada och rörda när de har sett pjäsen. Det finns något humant i det, något som förbinder oss alla”.

 

Man på teaterscen
Fotografi: Björn Thors Källa: Islands nationalteater

Tvetydighet och psykisk ohälsa

Det som kännetecknar ”Var en varg!” är att den skildrar huvudpersonens inre. Publiken konfronteras med den ovisshet det innebär att vara ’märkt’ som psykiskt sjuk.

”Jag har aldrig förnekat upplevelsen av människor med sinnessjukdom eller vansinne som sådan”, förklarar Unnsteinsson.

”Men begreppet psykisk ohälsa är en subjektiv utvärdering av ett subjektivt fenomen. För att få diagnosen depression måste man ha haft sex symtom under en period av två månader. Varför inte åtta symptom på tre månader?”.

Pjäsen har vunnit 7 utmärkelser på ”Gríman“, Icelandic Theatre Awards 2021. Den har redan setts av 11 000 åskådare och kommer att fortsätta att visas på Islands nationalteater under vinterhalvåret.

Men varför så stort intresse? Varför nu?

”Materialet som regissören Stefánsdóttir arbetade med handlar inte nödvändigtvis om psykisk störning, eftersom det har formen av metamorfos”, säger Unnsteinsson.

Även om ”Var en varg” är en självbiografisk berättelse, sökte Unnsteinsson inspiration i bland annat 1800-talets ”En handbok för varulvar” av Sabine Baring Gould, en anglikansk präst.

Boken om varulvar handlar om lykantropi och om hur människor, som var annorlunda eller hade olika former av störningar uteslöts ur samhället. ”Wargus estus!“, eller ”Var en varg!“ berättar historier om skandinaviska, europeiska, tyska och franska varulvar.

Man på scen
Fotografi: Björn Thors Källa: Islands nationalteater

Liknande metamorfoser finns även att se i de isländska sagorna, inklusive Egils saga. Jag studerade allt detta i förhållande till vargen, men också till ”luna” som anknyter till ”galenskap” (lunatic), och om att bli utstött från ett samhälle. Jag skrev om detta vid sidan om anarki eller mani, depression och metamorfos”.

Pjäsen ”Var en varg!” har inte bara varit en välbesökt föreställning, utan lockat till relaterade event. Bland annat har det isländska hälsoministeriet tillsammans med frivilligorganisationer samordnat ett seminarium om psykisk hälsa som sändes live på nationell tv.

”Vi fick ganska mycket feedback och debatten var mycket bra”, säger Unnsteinsson.

Vid sidan om författarskapet tjänstgör Unnsteinsson på premiärministerns kontor, och har inte bara varit aktiv i frågor som rör psykisk hälsa under två decenier, utan var tidigare också anställd på Världshälsoorganisationen (WHO).

Suddig bild på en man
Fotograf: Adrian Swancar Källa: Unsplash

Världsdagen för psykisk hälsa

Söndagen den 10 oktober firar FN och WHO Världsdagen för psykisk hälsa.

Unnsteinsson upprepar FN-generalsekreterarens budskap om den internationella dagen, och menar att effekterna av COVID-19 på psykisk hälsa kan överleva pandemin.

”Detta är något vi har varit medvetna om nästan från början”, säger Unnsteinsson.

Medan Island ägnar närmare 12% av hälsobudgeten åt psykisk hälsa, ligger det globala genomsnittet på 2%, något som FN:s generalsekreterare tidigare belyst. COVID-19 förvärrar behovet ytterligare vilket kräver drastiska åtgärder.

Unnsteinsson avslutar med att säga, ”Vi är bara inte där än”.