“Fill the Cup” kampanjen skall hjälpa svältande barn

Världslivsmedelsprogrammet WFP lanserade denna vecka en kampanj för att hjälpa de 60 miljoner barn som varje morgon går till skolan med tomma magar. Kampanjen som går under namnet ”Fill the Cup”  strävar till att fylla en kopp med mat åt hungriga skolbarn.

”Behovet är stort i hela världen men det behövs bara en enda euro för att täcka ett barns matbehov för en hel vecka,”sade Josette Sheeran från WFP vid lanseringen av kampanjen. WFP betonar att all hjälp som går till undervisning och hälsovård i utvecklingländer är mindre effektivt då mottagarna inte kan fylla sitt grundläggande behov av näring.

Läs mera om kampanjen.