Margot Wallström blir FN:s första särskilda representant för att bevaka kvinnors situation i krig

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har utsett avgående EU-kommissionären Margot Wallström till sin särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. Detta meddelade han vid Afrikanska unionens möte i Addis Abeba i Etiopien under veckoslutet. Wallströms uppgift blir att genomföra FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld mot civila i konflikter.

FN:s säkerhetsråd antog i september 2009 reolution 1888.  Resolutionen bygger på tidigare säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) och innebär bland annat att generalsekreteraren skall utse en ”särskild representant” som skall leda och koordinera arbetet för att få slut på det sexuella våldet under och efter konflikter.

Läs mera om kvinnor och konflikter samt resolution 1820
http://www.womenwarpeace.org/