Miljoner människor kräver slut på fattigdomen under veckoslutet

Över 67 miljoner människor väntas delta i kampanjen ”Stand Up and Take Action“ under veckoslutet. Kampanjen kräver att världens ledare inte använder den ekonomiska krisen som ursäkt för att inte uppfylla de löften som de gav vid FN:s millennietoppmöte år 2000.

”Under veckoslutet kommer miljoner människor runt om i världen att delta i kampanjen på konserter, idrottsevenemang, universitet och under religiösa sammankomster för att vida att de inte accepterar fattigdomen och att löften inte hålls”, säger Salil Shetty, chef för FN:s millenniemålskamapanj.

 ”Alla dessa evenemang kommer att visa världens ledare att medborgarna inte vill att den ekonomiska krisen används som en ursäkt för att inte fullfölja löften, och att ledarna måste vidta konkreta åtgärder för att utrota den extrema fattigdomen och för att nå millenniemålen före år 2015,” fortsätter Shetty.

”Genom att stå enade på denna historiska dag kan ni bli den första generationen som får slut på ett den extrema fattigdomen – en av historiens största orättvisor och en kränkning av de mänskliga rättigheterna,” säger Ärkebiskop Desmond Tutu.

Den globala rörelsen som stöder millenniemålen växer så det knakar. Ifjol stod över 43 miljoner människor upp mot fattigdomen och i år väntas över 67 miljoner delta i kampanjen, en procent av världens befolkning.

”Fyrtio år sedan visade min far, Martin Luther King Jr, att fredliga åtgärder kan förändra historiens gång, oberoende av hur svårt det kan verka”, säger Martin Luther King III, som arbetar för mänskliga och civila rättigheter.

“ Om du vill visa ditt stöd för de fattigaste och mest utsatta, har du nu en chans att stå upp och bli räknad, säger Bono, U2:s frontfigur och grundaren av ”The ONE”-kampanjen.
 ” Du kommer att vara en av över 60 miljoner människor som tycker att vi inte kan överge våra löften till de fattigaste trots att tiderna är svåra, ett löfte att göra mer som hjälper och mindre som skadar.”

Under kampanjen kommer människor i de fattiga länderna att kräva att regeringarna där sätter millenniemålen främst då budgeten fördelas, att de bekämpar korruption och får slut på straffriheten.

Människor i rika länder kommer att kräva att regeringarna där lever upp till de biståndslöften de gett, att hjälpen når de fattiga snabbt och effektivt samt att de fullföljer handelsdiskussionerna i den så kallade Doha-rundan.

– 1,4 miljarder människor lever på mindre än 1,25 dollar per dag.
– Varje minut dör en kvinna till följd av graviditet eller födsel.
– Omkring 40 miljoner människor beräknas leva med HIV/AIDS.
– Världen spenderar 1,2 biljoner dollar på vapen varje år, men lyckas inte få fram de 18 miljarder dollar som saknas för att länderna skall leva upp till de biståndslöften som de gett.
– För varje dollar som utvecklingsländerna får i bistånd, använder de över 25 dollar på att betala tillbaka lån.