Migration: Traffickingoffers rättigheter måste tryggas

Flickr Chris Beckett 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Flickr Chris Beckett 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0 

17.10.2015 – FN:s specialrapportör för trafficking, Maria Grazia Giammarino, har uppmanat den europeiska unionen och medlemsländer att effektivare förebygga trafficking och skydda utsatta människors rättigheter – speciellt i samband med det rekordhöga antalet människor som försöker ta sig till Europa.

”Under de senaste 15 åren har EU satsat stora resurser på att förebygga och kämpa emot trafficking. Men idag är det av största vikt att vi erkänner att inte enbart specifik anti-trafficking politik räcker till – all relaterad politik och speciellt migrationspolitik måste samordnas så att förebyggandet och utrotandet av trafficking och exploatering prioriteras”, sade Giammarino under ett presstillfälle i Genève inför EU:s dag för anti-trafficking den 18 oktober. Hon uppmanade samtidigt alla EU:s medlemsstater att säkerställa att åtgärder mot trafficking inte påverkas negativt av en restriktiv migrationspolitik som inte bara är ineffektiv utan även kan öka risken för trafficking och exploatering.

Konflikter, krissituationer och fattigdom kan indirekt och direkt fungera som bränsle för traffickingnätverk då människor pressas till att migrera under osäkra och utsatta förhållanden – där de löper speciellt stor risk att utnyttjas.

Tiotusentals människor är för närvarande i rörelse – flyktingar, asylsökanden, migranter, ensamma barn och offer för trafficking – och de använder sig av samma rutter och samma transportmedel. Alla har olika orsaker, men den gemensamma destinationen för många är Europa.

Uppskattningsvis 2500 människor har dött under resan över Medelhavet endast i år. Vissa av dem som överlevt resan faller ofta offer för kriminella och skrupelfria rekryterare och arbetsgivare som exploaterar och säljer dem under slavliknande förhållanden både i transit- och destinationsländerna.

”På den nionde europeiska dagen mot trafficking, uppmanar jag även den europeiska unionen att förbinda sig till att förebygga och utrota alla former av trafficking och exploatering”, sade Giammarino, ”speciellt av kvinnor och barn, i alla berörda sektorer: jordbruk, bygge, fiskeindustrin, hushållsarbete, turist- och sexindustrin.”

UNRICs relaterade länkar:

Artikel: Hårfin gräns mellan smuggling och handel