Höj din röst – inte havsnivån

by Vincent 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

by Vincent 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

5.6.2014 – Enligt experter från Världshälsoorganisationen WHO, skördar klimatförändringen redan 140 000 liv per år. Förändringarna i klimatet påverkar inte bara miljömässiga förhållanden – den rubbar ekosystem, försätter livsmedelssystem i fara och minskar på världens vattenreserver. Mer än hundra miljoner kubikton plast flyter omkring i våra hav, med förödande och dödliga effekter.  

Då vi idag firar Världsmiljödagen, påminner FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ”vi måste krossa myten om att ekonomi och miljö inte går ihop.”

John Knox, FN:s oberoende expert för mänskliga rättigheter och miljön, uppmanar regeringar runtom i världen att trygga mänskliga rättigheter genom att åtgärda klimatutmaningarna. ”Miljöns degradering hotar ett stort antal mänskliga rättigheter, från rätten till liv till rätten till hälsa och en värdig levnadsstandard.”

Men även rätten att höja sin röst för miljön måste tryggas. Aktivister och det civila samhället som arbetar för miljöskydd riskerar hot, våld och skrämsel till tystnad i allt högre grad.

Kreativa lösningar och gröna huvudstäder

Att skydda miljön och dem som kämpar för den är ingen lätt uppgift. Men allt fler människor gör allt i sin makt för att göra det, och använder all sin kapacitet och kreativitet för att finna lösningar och utvägar. Boyan Slat från Nederländerna är en av dem. Endast 19 år gammal, har han kommit på en design för att städa upp den enorma mängden plast som skördar liv varje dag. Slats flytande plattformer, som fungerar med sol- och vindenergi, kommer att kunna fånga upp plastsoppan i haven och processera den.

Många andra innovativa lösningar presenterades under det årliga Green Week –evenemanget i Bryssel denna vecka, där Norden och speciellt Köpenhamn spelade en speciell roll: Köpenhamn är  nämligen årets ”Europas gröna huvudstad”. Representanter för Köpenhamn fanns därför på plats för att presentera stadens arbete med gröna lösningar.

Karl Falkenberg, generaldirektör för kommissionens direktorat för miljö, påpekar att Köpenhamn egentligen är värd sin titel redan bara på basen av sina cykelmöjligheter. Han prisade stadens hamn, som är ren nog att simma i, och stadens lösningar för avfall, dricksvatten och energikonsumtion.  Både danska företag och mindre icke-statliga organisationer har deltagit i arbetet för årets gröna huvudstad, och ett av målen är även att få invånarna att reflektera över gröna lösningar.

Som Boyan Slat påpekar: ”Människor har en tendens att lämna miljörelaterade problem för nästa generation att lösa”, sade han. ”Men vi har orsakat röran – kom inte och säg att vi inte kan göra rent hus.”

WED 2014 logo SWEDISH