”Det är en flicka!” – de fyra dödligaste orden i världen

girl

girl

7.3.2013 – Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda och dödliga former av brott mot kvinnors rättigheter runtom i världen. Då en framstående dissident arresteras i Kina, får händelsen förstasidesrubriker; då 100 000 flickor kidnappats och sålts till bordeller anses det inte tillräckligt intressant för att händelsen skulle överstiga nyhetströskeln.

Föreställ dig att en Boeing 747 full med gravida kvinnor kraschar varje dag.  Det motsvarar antalet kvinnor som dör under förlossning, varje dag. Det är en tyst siffra som borde synas i världsnyheterna – men inte gör det.

Enligt uppskattningar saknas mellan 60-107 miljoner kvinnor idag. De har aborterats, dödats efter födseln eller vanvårdats till döds. Till exempel i Indien vaccineras flickor mycket mer sällan än pojkar, och tas till sjukhus endast då de är verkligt sjuka. Resultatet är att en indisk flicka mellan 1-5 års ålder löper 50 % större risk att dö än en pojke i samma ålder.

Den globala statistiken över våld och vanvård mot flickor är bedövande. Antalet flickor och kvinnor som saknas på vår planet idag, endast på grund av sitt kön, är större än det totala antalet män dödade i krig under alla 1900-talets krig kombinerat. Antalet offer för denna ”könsutrotning” är långt högre än det totala antalet människor som dödats under 1900-talets alla folkmord.

Våld mot flickor och kvinnor når pandemiska proportioner. I USA, mördas en av tre kvinnor av sin intima partner. I Sydafrika dör en kvinna var sjätte timme i händerna på sin partner. I Indien begicks ännu 5 år sedan 22 hemgiftsrelaterade mord på kvinnor varje dag. I Guatemala mördas i genomsnitt två kvinnor varje dag.

De nordiska länderna stoltserar ofta med sin plats på toppen av könsjämlikhet och lika rättigheter för män och kvinnor. Emellertid är de nordiska kvinnorna inte heller i säkerhet, även om hotet mot dem framträder senare i livet än för deras systrar i söder.

I Finland dog 135 kvinnor mellan åren 2005-2010 som ett resultat av våld inom hemmet. I Sverige möter 17 kvinnor varje år samma öde. I Norge dödades 147 kvinnor mellan 1991 och 2010 av sina partners eller ex-partners.  Ingen statistik från Island finns tillgänglig, eftersom ingen dylik kategori existerar – enligt inrikesministern då han tillfrågades om saken i parlamentet.