Säkerhetsrådet diskuterar kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsråd samlas den 29 oktober för att diskutera en ny rapport av FN:s generalsekreterare om implementeringen av FN resolutionen 1325. Resolution 1325 handlar om kvinnor, fred och säkerhet och den syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Läs raporten här.