FN:s vice generalsekreterare Eliasson uppmanar alla att bryta “tabun” runt sanitet

world water week

world water week

2 September 2013- Vice generalsekreterare Jan Eliasson invigde World Water Week konferensen i Stockholm med ett passionerat tal. Eliasson sade, ”det är självklart att effektiv hantering av vatten och sanitet är fundamentalt för kampen mot sjukdomar och fattigdom. Det är nyckeln till ett värdigt liv för miljarder människor på jorden.”

En av tio personer saknar tillgång till rent dricksvatten och fler än var tredje saknar tillgång till sanitetsanläggningar. ”Vi måste bryta tabun runt sanitetsärenden, argumenten för att fokusera på sanitet vid hållbar utveckling är övertygande”, sade Eliasson.  

Eliasson talade även om hur tillgång till vatten och sanitära anläggningar ökar flickors och kvinnors säkerhet. Han poängterade att rapporter från bland annat Bihar i Indien visar att våldtäkter ofta sker då kvinnor lämnar sina hem för att använda toaletten.

Vice generalsekreteraren för FN talade under öppningen av den veckolånga internationella konferensen i Stockholm. Under konferensen möts olika organ, icke-statliga organisationer, företag och representanter för stater för att diskutera och komma fram till lösningar kring några av de mest angelägna vattenutmaningarna.