Sverige, Norge och Danmark invalda i styrelsen för FN:s nya jämställdhetsorganisation

FN: nya jämställdhetsorganisation UN Women, som inleder sitt arbete 1 januari, har valt medlemmar till sin första styrelse.  Bland medlemmarna finns tre nordiska länder, Danmark, Norge och Sverige.

UN Women en sammanslagning av fyra organisationer inom FN som har arbetar med genusfrågor.
De 41 styrelsemedlemmarna valdes enligt följande system: 10 från Afrika, 10 från Asien, 4 från Östeuropa, 6 från Latinamerika och Karibien och 5 från Västeuropa, vidare invaldes 6 länder bland bidragsländerna, däribland Norge.

Läs mera här.