FN:s årsbok för 2006 presenterad

FN:s årsbok för 2006 har getts ut. Årsboken innehåller information om FN:s aktiviteter under året och sammanfattar bland annat det arbete som gjorts inom mänskliga rättigheter, säkerhet, ekonomisk och social utveckling samt institutionella frågor. Utgåvan kommer inom kort att kunna laddas ner på webbplatsen för årsböckerna där även de övriga årsböckerna från 1946 till 2005 finns.