Myanmar måste ta itu med mänskliga rättigheter

Myanmar

Myanmar

5 augusti 2012 – Om Myanmar vill säkra övergången till demokrati och nationell försoning måste de ta itu med mänskliga rättigheter, sade en oberoende FN-expert för mänskliga rättigheter efter ett sexdagarsbesök i landet.

Tomás Ojea Quintana, specialrapportören för mänskliga rättigheter i Myanamar, noterade ett antal framsteg under sitt besök. Ökat engagemang från det civila samhället, politiska partier och övriga parter i reformprocessen, ökad öppenhet i diskussionen kring människorättsfrågor och strävanden mot att bygga ett samhälle baserat på rättsstatsprincipen.

Samtidigt underströk rapportören orosmoment som situationen i Rakhine-staten och den relaterade arresteringen av FN-personal, fortsatta arresteringar av samvetsfångar och situationen i Kachin-staten.

Sammandrabbningar mellan buddhister och muslimer i Rakhine-staten har enligt rapporter dödat åtminstone 78 personer och försatt tusentals på flykt under juni.

”Människorättssituationen i Rakhine-staten är allvarlig”, sade Ojea Quintana, som bevittnat människors lidande efter att de förlorat sina hem och sitt uppehälle som resultat efter våldsamheterna.

I sitt uttalande från igår, uppmanar experten till trovärdiga och oberoende undersökningar gällande anklagelserna om allvarliga brott mot mänskliga rättigheter av statsanställda i Rakhine. Polis- och säkerhetspersonal har anklagats för överdrivet våld, godtyckliga arresteringar, dödande och användning av tortyr.

Ojea Quintana träffade även samvetsfångar på Insein –fängelset och uppmanade till omedelbar och villkorslös frigivning av alla återstående samvetsfångar.

Oberoende experter eller specialrapportörer utnämns av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Deras uppgift är att undersöka och rapportera om en situationen i ett specifikt land eller ett specifikt människorättstema. Rapportörerna arbetar honorärt, är inte anställda av FN och får inte heller betalt för sitt arbete.

Foto: UN Photo/Mark Garten