FN firar internationella ungdomsdagen

Den 12:e augusti varje år firar FN den internationella ungdomsdagen. Dagens generation av ungdomar – den största världen någonsin skådat, och av vilka största delen bor i utvecklingsländer – har en unik möjlighet att avancera mänsklighetens välstånd.

Emellertid kämpar många av dessa ungdomar, även de högutbildade, med underbetalda arbeten, korttidsanställningar och rekordhög arbetslöshetsstatistik. Den globala ekonomiska krisen har slagit ned starkast på de unga och många är förståeligt nog modfällda av de stigande ojämlikheterna.

Som generalsekreterare Ban Ki-moon säger i sitt meddelande inför den internationella ungdomsdagen: ”Utan brådskande åtgärder riskerar vi att skapa en ”förlorad generation” av krossade talanger och drömmar”.

Den internationella dagens tema för i år är ”Building a Better World: Partnering With Youth”, partnerskap med ungdomar för en bättre värld. Temat är ett upprop för såväl hela världens unga män och kvinnor som andra intressegrupper att utveckla och delta i partnerskap med och för ungdomar för att bygga en bättre värld.

”Ungdomar kan komma att avgöra denna eras riktning emot antingen större faror eller positiv förändring. Låt oss stöda världens ungdomar att bli sådana vuxna som i sin tur föder kommande generationer av produktiva och kraftfulla ledare”, säger Ban Ki-moon i sitt meddelande.

För tips om hur du kan fira den internationella ungdomsdagen kan du besöka FN:s hemsida för International Youth Day,  IYD2012.

Du kan även följa med och delta i Google+Hangouts på gplus.to/unitednations och bidra med dina frågor till våra panelister via Twitter och Facebook:

Twitter – @un4youth  #IYD2012
Facebook –   https://www.facebook.com/UNyouthyear

IYD 2012 Slogan Banner

Foto: Norden.org / S.Sigbjørnsen/ Stavanger 2008