A-Ö Webbindex

Nästan ett av tio barn involverat i barnarbete

Världsdagen mot barnarbete uppmärksammas den 12 juni och är tänkt att fungera som en katalysator för den växande världsomspännande rörelsen mot barnarbete. Genom att betona kopplingen mellan social rättvisa och barnarbete är slogan för världsdagen 2023 ”Social rättvisa för alla”. Stoppa barnarbete!’.

Sedan år 2000, i nästan två decennier, har världen gjort stadiga framsteg när det gäller att minska barnarbete. Men under de senaste åren har konflikter, kriser och covid-19-pandemin försatt allt fler familjer i fattigdom – och tvingat miljontals barn till att arbeta. Den ekonomiska tillväxten har inte varit tillräcklig eller tillräckligt inkluderande för att lätta på det tryck som alltför många familjer och samhällen går igenom och som i sin tur leder till barnarbete. Idag är 160 miljoner barn fortfarande involverade i någon form av arbete, det är nästan ett av tio barn i världen.

Två små pojkar som bär tegelstenar på huvudet
Unga pojkar bär tegelstenar på huvudet. De arbetar för ett tegelbruk som sysselsätter barn vid infarten till Antsirabe, Madagaskar. ILO/M.CROZET
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Afrika rankas högst bland regionerna både vad gäller andelen barn i barnarbete — en femtedel — och det absoluta antalet barn i barnarbete — 72 miljoner. Asien och Stillahavsområdet rankas näst högst i båda dessa åtgärder — 7 % av alla barn och 62 miljoner i absoluta tal har involverats i barnarbete i denna region.

Afrika, Asien och Stillahavsregionerna står tillsammans för nästan nio av tio barn i barnarbete världen över. Den återstående andelen barnarbetare är uppdelad på Amerika (11 miljoner), Europa och Centralasien (6 miljoner) och arabstaterna (1 miljon). Medan andelen barn i barnarbete är högst i låginkomstländer, är deras antal faktiskt större i medelinkomstländer.

Internationella arbetsorganisationen (ILO) lanserade den första världsdagen mot barnarbete 2002 som ett sätt att lyfta fram den svåra situationen för barn som på något sätt involverats.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19