Norden i topp enligt ny undersökning om global grön ekonomi

green economy

green economy

Danmark befinner sig på toppen på listan för insatser för en grönare ekonomi enligt en ny undersökning. Sverige och Norge befinner sig likaså inom topp tio. Dessutom har Köpenhamn, Stockholm och Oslo rankats som världens grönaste städer enligt det så kallade GGEI, Global Green Economy Index.

Den tredje undersökningens resultat placerar Danmark i täten gällande nationella insatser för grön ekonomi. Sverige placerar sig på fjärde plats och Norge som åttonde.

Finland och Island nådde inte upp till Top 10, men rankade däremot högt i kategorin för grönt ledarskap.

Men vad exakt betyder ”grön ekonomi”? Enligt FN:s miljöprogram UNEP, kan den bäst definieras som en ekonomi vars tillväxt drivs av offentliga och privata investeringar som samtidigt minskar koldioxidutsläpp och föroreningar, förbättrar energi- och resurseffektivitet samt förebygger skador för biodiversitet och ekosystem.

Global Green Economy Index –undersökningen publiceras av en internationell konsultbyrå, Dual Citizen, som fungerar som rådgivare för olika parter och intressenter för en global grön ekonomi.

Mer information om grön ekonomi finner du i UNEP:s rapport ”Green Economy Report 2011”.

Källa: Norden.org