Mod i hatets mitt

holocaust

holocaust

25.1.2013 – Folkmord, antisemitism och islamofobi, skyldigheten att skydda, Syriens konflikt och mod att göra det rätta var de starkaste teman då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 12.1 höll sitt tal i åminnelse av förintelsens offer.

”För största delen av oss är det omöjligt att föreställa oss ångesten att veta att man, och de man älskar, har utpekats att dö på grund av tro, kultur eller ras”, sade Ban under åminnelsehögtiden som hölls på Park East –synagogan i New York. Bland deltagarna fanns Holocaust-överlevanden.

Inför årets internationella dag till minne av förintelsens offer, som firas den 27:e januari, påminde Ban om årets tema – ”Räddning under Holocaust – modet att bry sig”. Med årets tema vill man hedra dem som riskerade sina och sina familjers liv genom att rädda judar och andra offer för förföljelsen från en säker död under det andra världskriget.

”I en värld där extremt våld och hat förekommer i tidningsrubrikerna nästan dagligen, måste vi hämta inspiration från dessa vanliga människor som vidtog ofattbara åtgärder för att försvara mänsklig värdighet”, sade Ban.

Fastän den internationella dagen inte firas förrän den 27:e januari, har olika evenemang runtom i världen – utställningar, filmvisningar, skolningsmaterial och årliga åminnelsehögtider – gått av stapeln för att hylla de moraliska värden och det mod som räddade tusentals judar, romer och sinti under förintelsen.

Tyvärr lever antisemitismen vidare än idag. Enligt en undersökning från 2011 om globala attityder har mindre än 10 % av de muslimska nationernas befolkning som deltog i undersökningen, en positiv bild av judar. I Egypten, till exempel, har 94 % av befolkningen en ”mycket negativ” bild av judar. I Mellanöstern kan man hitta barnböcker och ordböcker där judar illustreras som monster, och teveprogram och sånger där judar jämförs med vampyrer eller andra skrämmande varelser.

Den internationella dagen strävar även till att påminna alla om de människor som fortsättningsvis, idag, erfar diskriminering eller våld på grund av identitet eller ras. ”Låt oss minnas alla de oskyldiga människor som miste sina liv under förintelsen. Och låt oss inspireras av dem som brydde sig – de som uträttade storåd för att försvara den människors värdighet. Deras exempel kan hjälpa oss bygga en bättre värld”, sade generalsekreteraren i sitt meddelande.