Påverkar det nya coronaviruset äldre människor, eller är yngre människor också mottagliga?

Mycket information om COVID-19 cirkulerar på internet. Viss information är ofarlig, medan annan kan vara direkt skadlig. Det är rekommenderat att följa de råd som myndigheterna i varje land ger ut.

UNRIC publicerar regelbundet rekommendationer och kontrollerar fakta och påståenden baserat på information från WHO, Världshälsoorganisationen. De flesta av rekommendationerna är enkla men viktiga att följa: tvätta händerna, respektera socialt avstånd och stanna hemma så mycket som möjligt.

Besök WHO:s informationssida om COVID-19 här.

Myt banner WHO