Även tjejer röjer minor!

Foto: Flickr / UNDP

Foto: Flickr / UNDP

4.4.2014 – Kvinnor i regioner med landminor möter speciellt stora svårigheter och påverkas oproportionerligt starkt av minor och explosiva lämningar av krig. Idag firar vi den internationella dagen för minor och minröjning och belyser speciellt kvinnornas roll för att röja minor och skydda sina samhällen för minornas konsekvenser.

Antipersonella landminor, skapade för att skada soldater, orsakar förödande katastrofer för den civila befolkningen och förbjöds år 1997. Men 15 år senare återstår fortfarande områden som är minerade och måste röjas – och varje dag dödas eller skadas tio människor av landminor.

Kvinnlig minröjare för UNMAS i Somalia. UN PhotoÅrets mål är att öka kvinnornas andel i minröjningsprojekt, från säkerhetsutbildning till stöd för offer och minröjning ute på fältet. Kvinnor behövs även på högre beslutsfattarnivå, och är starka drivkrafter för centrala minröjningsmål som åtgärder för ökad säkerhet, återuppbyggandet av samhällen, återvinning av landområden och bringa ett slut på rädsla orsakad av kvarlämnad explosiv krigsmateriel.

Idag bedriver FN minröjningsoperationer i 30 olika länder. De nordiska länderna har även deltagit i processen i länder som Kambodja, DR Kongo och Libyen, Bosnien-Hercegovina och Serbien.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är kvinnornas roll av största vikt. I sitt meddelande inför den internationella dagen uppmanar han regeringar att göra mer för att inkorporera könsjämlikhet i minröjningsprocesserna och ”mobilisera resurser, partners och det stöd som behövs för att nå vårt mål av en värld utan minor.”