Nu firar Sverige hundra år av demokrati

Demokrati
Fotograf: Arnaud Jaegers Källa: Unsplash

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Nu firar Sveriges riksdag jubileet genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati idag och i framtiden. Den 15 september var det dessutom FN:s internationella dag för demokrati.

Många har förenats i kampen för demokratin. I nästan 20 år drev den svenska organisationen ’Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt’ frågan om kvinnlig rösträtt, och en namninsamlingskampanj som riktades mot unga och gamla kvinnor från alla samhällsklasser resulterade år 1913 i 350 000 underskrifter. Siffran motsvarade 18 procent av de kvinnor i Sverige som var över 18 år.

Demokratin utmanas globalt

På många håll i världen ser vi att demokratin utmanas. De 15 senaste åren visar tydligt på en global trend där demokratin och dess värden blivit allt mer inskränkta.

Demonstration
Fotograf: Shalom de León Källa: Unsplash

Ur ett europeiskt perspektiv ser vi hur demokratiska grundpelare såsom pressfrihet och oberoende rättsväsen blir utmanade av våra grannar i öst. I maj i år rapporterade organisationen Freedom House att Ungern inte längre kan kvalificeras som en demokrati. Polen går åt samma politiska riktning.

Dessa tendenser har förstärkts under den rådande Coronapandemin. Vi ser att regimer har tagit sig rätten att inskränka på medborgares fri- och rättigheter under icke tidsbestämda ramar. Det är en farlig utveckling för nuvarande och kommande generationer.

FN:s generalsekreterare António Guterres sade under den årliga generalförsamling att pandemin – tillsammans med hot såsom krig, konflikt och miljöförstöring – sätter en överhängande press på de demokratiska värden som världens länder skrivit under på.

Demonstration
Fotograf: Duncan Shaffer Källa: Unsplash

Med andra ord står de demokratiska värderingar som har underbyggt FN:s arbete i över 75 år på spel.

Vi måste värna om den demokrati som vi lätt tar för givet i Sverige och i Norden. Men trots att vi på största allvar måste förhålla oss till aktuella och kommande hot, bör vi också förenas i en folkfest.

Låt oss alltså sjunga ett rungande ”Ja må den leva” och arbeta för att demokratin ska hålla i 100 år till – minst.