FN och AU i gemensam kamp mot Lord’s Resistance Army

11 April 2012 – Höga funktionärer från Förenta Nationerna och den Afrikanska Unionen (AU) besöker Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Centralafrikanska republiken (CAR) för att stärka ett nyligen lanserat initiativ för att motverka hotet från LRA, Lord’s Resistance Army.
I DRK kommer FN-sändebudet för Centralafrika, Abou Moussa, samt AU:s sändebud rörande LRA, Francisco Madeira, att hålla en arbetsgrupp i Kinshasa med myndigheter samt regionala och internationella partners involverade i kampen mot LRA. LRA har klassificerats som en terroristgrupp av AU.
”Vi är mycket bekymrade över de upprepade attackerna som begåtts av LRA i denhär regionen och utanför den”, sade Moussa. ”Det måste ta slut nu”.
Mer än 4200 människor har fördrivits som ett resultat av LRA sedan början av detta år. Gruppen grundades under 1980-talet i Uganda, och i över 15 år riktades LRA:s attacker främst mot civila och säkerhetsstyrkor i Uganda. År 2002 drevs rebellerna bort av säkerhetsstyrkorna, men de exporterade sin verksamhet – däribland rekryteringen av barnsoldater, våldtäkter, dödande och sexuellt slaveri- till Ugandas grannländer.
Det gemensamma FN-AU –uppdraget i Kongo och den Centralafrikanska republiken följer det i Sydsudan fattade samarbetsinitiativet RCI-LRA (Regional Cooperation Initiative against the LRA) och dess militära komponent, RTF.
RTF kommer att innefatta 5000 soldater från fyra länder som drabbats av LRA – Uganda, Kongo DRK, Centralafrikanska republiken och Sydsudan. Specialstyrkorna har sitt högkvarter i Yambio, Sydsudan, och kommer att ha säten även i Dungu, Obo och Nzara i Sydsudan.