Världen firar Mandelas 94-årsdag

Den 18:e juli, på Nelson Mandelas 94-årsdag, sluter sig FN till ett allmänt upprop av Nelson Mandela-stiftelsen som går ut på att var och en ger 67 minuter av sin tid till att hjälpa andra, för att markera den internationella Nelson Mandela-dagen.

Under 67 år tillägnade Nelson Mandela sitt liv i allmänhetens tjänst – som en advokat för mänskliga rättigheter, som samvetsfånge, som en internationell fredsskapare och den första demokratiskt valda presidenten i Sydafrika.

”Idag uppmanar jag, tillsammans med Nelson Mandela-stiftelsen, var och en av oss att utföra 67 minuter av samhällstjänst på internationella Nelson Mandela-dagen – en minut för varje år av Madibas enastående uppoffringar för mänskligheten”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt uttalande på internationella Nelson Mandela-dagen.

I november 2009 beslöt FN:s generalförsamling att uppmärksamma den forna Sydafrikanske presidentens arbete för fredskultur och frihet genom att markera den 18:e juli som den internationella Nelson Mandela-dagen.

Generalförsamlingens resolution erkänner Nelson Mandelas värden och engagemang för mänsklighetens bästa inom områden som konfliktlösning, rasrelationer, tryggandet av mänskliga rättigheter, försoning, könsjämlikhet, barns och andra utsatta gruppers rättigheter såväl som stödjandet av fattiga och underutvecklade samhällsgrupper. Resolutionen erkänner hans bidrag till kampen för internationell demokrati och fredskultur runtom i världen.

Här är några exempel på vad du kan göra för att uppmärksamma Nelson Mandela-dagen: vägled ett barn. Ge mat åt hungriga. Ta vara på miljön. Erbjud dina tjänster som frivillig på ett sjukhus eller ungdomscenter.

”Skrid till verket; starta förändring; gör varje dag till en Mandela-dag”, säger Ban Ki-moon i sitt meddelande.
Se även: http://www.un.org/en/events/mandeladay/

Foto: UN photo Pernaca Sudhakaran