Ny rapport om Dag Hammarskjölds död

UN Photo / Hammarskjöld

UN Photo / Hammarskjöld

11.2.2014 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har genom ett brev till generalförsamlingens talesman informerat generalförsamlingen om att en ny rapport skall presenteras gällande tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjölds död.

Enligt Ban Ki-moon har han blivit delgiven en rapport av den internationella juristkommission som i höstas uppmanande FN att återuppta utredningen kring flygkraschen, där FN:s dåvarande generalsekreterare och ytterligare 15 personer omkom.

En av de främsta initiativtagarna för en ny undersökning, Karl Gustav Hammar, tidigare ärkebiskop, har välkomnat generalsekreterarens initiativ. ”Jag tolkar det som att generalsekreteraren vill få medlemsländerna att rannsaka sig själva och ber dem se om de har något i sina gömmor. Eftersom kommissionen pekade ut NSA ganska tydligt tror jag att Ban Ki-Moon nu vill lätta på trycket och fråga: vem vet någonting om detta överhuvudtaget? När det nu blir ett ärende för generalförsamlingen blir det möjlighet till en diskussion”, säger Hammar i en intervju med Dagens Nyheter.

NSA har medgivit till kommissionen att en undersökning uträttats i området där flygkraschen ägde rum år 1961 men påpekat att informationen inte kunde lämnas ut eftersom den klassas som topphemlig med hänsyn till rikets säkerhet.

Generalsekreterarens brev till generalförsamlingen: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/232