Ban Ki-moon: Mandela var unik på världsarenan

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt sin djupaste sorg och kondoleanser till Sydafrikas folk efter Nelson Mandelas bortgång. Sydafrikas förste folkvalde president Nelson Mandela dog igår, 95 år gammal.

Hans bortgång markerar slutet på en era för Sydafrika, men den uppmärksammas, som sig bör, i hela världen.

”Mandela var unik på världsarenan – en man av stillsam dignitet och monumentala bedrifter, en rättvisans jätte och en inspiration för hela mänskligheten”, sade Ban Ki-moon.

Mandela inledde sin strid mot apartheid i mitten på fyrtiotalet. Han fängslades år 1962 och frisläpptes inte förrän 27 år senare, för att strax därpå motta 1993 års Nobel-fredspris. Han delade det med sin forne förtryckare F. W. de Klerk, vilkens kompromissvilja i nederlagets stund var nödvändig för en fredlig avveckling av apartheidväldet.

Nelson Mandela blev sitt lands första demokratiskt valda ledare år 1994. Efter att han lämnat presidentposten år 1999 levde han en mer tillbakadragen tillvaro, och kom att uppfattas både som en landsfader för Sydafrika, och som en symbol för fred och antirasism i övriga världen.