Nytt hopp för Darfur

9.4.2013 – Den internationella givarkonferensen för återuppbyggnad och utveckling i Darfur avslutades idag efter två dagar av förhandlingar i Qatars huvudstad Doha. Organisatorerna hade hoppats på att kunna samla in de 7,2 miljarder dollar som skulle behövas för att täcka kostnaderna för återuppbyggnad och utveckling under de sex kommande åren. Enligt rapporterna har dock 3,7 miljarder utlovats.

”Vi delar ett gemensamt ansvar för att uppnå en omfattande och hållbar fred för Darfurs folk. Att vi löser konflikten är av största vikt för freden och stabiliteten i hela Sudan”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Han noterade att de länge stillastående förhandlingarna för en politisk lösning nådde en vändpunkt i förra juli båda parterna, Sudans regering samt LJM (Liberation and Justice Movement), gick med på att lägga upp en ny tidtabell för implementeringen av fredsavtalet för Darfur som undertecknades 2011 i Doha.

”Darfurs utvecklingsstrategi beaktar att även om de nuvarande förhållandena inte är optimala, är folket redo för förändring”, sade generalsekreteraren i sitt meddelande till konferensen.

Ban uppmanade regeringarna att samarbeta för att underlätta den Afrikanska Unionens och FN:s operation i Darfur (UNAMID), samt humanitära organisationers och internationella utvecklingspartners arbete.

”Sudans regering måste visa att den förbinder sig till sitt finansiella ansvar för stöd och utveckling av Darfurregionen”, sade Ban.

Samtidigt har tusentals civila sökt skydd, många av dem med boskap, nära de gemensamma AU-FN –fredsbevarande styrkorna i Muhajeria och Labado i östra Darfur, efter attacker och ”potentiella luftangrepp” på städerna.