Första världshavsdagen firas idag

FN:s generalförsamling slog tidigare i år fast, att den 8 juni officiellt skall firas som Världshavsdagen. Dagen (World Ocean day) började firas redan 1992 efter FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro men blev i och med generalförsamlingens beslut en officiell FN dag.

I sitt budskap för dagen konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, att dagen är en möjlighet att lyfta fram den betydelse haven har för samhället. Ban betonar även den negativa inverkan människan aktiviteter har på haven, känsliga marinsystem förstörs av överfiskning eller destruktiva fiskemetoder, nya, skaliga arter introduceras och haven smutsas ner.

Temat för den första världshavsdagen är ”Våra hav – vårt ansvar” och temat betonar vårt individuella och kollektiva ansvar för att skydda den marina miljön och för att bevara havens resurser. Trygga, hälsosamma och produktiva hav är centrala för människans välmående, för ekonomisk säkerhet och för en hållbar utveckling,” säger generalsekreteraren.