Orange dag den 25:e – säg nej till våld mot kvinnor

violence

violence

Imorgon, som varje månad den 25:e, kan du delta i FN:s UNiTE –kampanj och säga nej till våld mot kvinnor. Klä dig i orange, sprid ordet, besök kampanjens hemsida på Facebook och twittra!

De nordiska länderna har ett välförtjänt rykte som de rikaste, tryggaste, mest välutbildade och demokratiska länderna i världen. Emellertid känner våldet mot kvinnor varken ekonomiska, kulturella eller geografiska gränser.

Fotografen Walter Astrada valde att beskriva den gömda aspekten av familjevåld i Norge genom sina foton. ”Om femtio procent av befolkningen i ett land kan bli slagen, våldtagen, dödad eller torterad, är landet inte fritt oavsett hur demokratiskt det är”, sade han i sin intervju med The New York Times.

Nätverket ”Nordiska Kvinnor Mot Våld” håller en konferens varje år som sammanlänkar alla kvinnojourer i de nordiska länderna. Årets konferens kommer att gå av stapeln i Helsingfors den 7.-9 september.

Några nordiska fakta

  • År 2010 hade 42% av isländska kvinnor över 16 år upplevt någon form av våld. 5% av dem var gravida, och i 24% av fallen var barn närvarande. (Norden.org)
  • 33 % av den danska befolkningen år 2010 kände någon inom familjen eller bekantskapskretsen som var offer för våld i hemmet. (Eurobarometer)
  • I Norge, som i de övriga nordiska länderna, är kvinnor överrepresenterade gällande våld i hemmet, där 75 % av offren är kvinnor. 87 % av offren för sexuellt våld är kvinnor. (Statistisk Sentralbyrå, SSB)
  • I Finland rapporteras mindre än 1 % av fallen av våld inom hemmet till polisen. Polisen emottog år 2010 33 anmälningar om sexuellt våld, även om 6 500 kvinnor faller offer för sexuellt våld varje år. (Amnesty International)
  • I Sverige gjordes år 2011 emottog polisen 27 972 anmälningar om våld emot kvinnor äldre än 18 år. I 85 % av fallen var förövaren en man. I 60 % av fallen är mannen och kvinnan i ett nära förhållande. Enligt uppskattningar rapporteras endast 5 % av fallen. (Brottsförebyggande rådet, Brå)