A-Ö Webbindex

UNHCR uppmanar till gemensam handling när antalet människor som tvingats på flykt slog nytt rekord år 2022

Flyktingsituationen. Förra årets ökning beror främst på kriget i Ukraina samt reviderade siffror för afghanska flyktingar. Ytterligare konflikter och strider, i framför allt Sudan, har gjort att den globala siffran nu överstiger 110 miljoner människor på flykt.

Det fullskaliga kriget i Ukraina har tillsammans med konflikter på andra platser, i kombination med klimatförändringarna, lett till att fler människor än någonsin befann sig på flykt under 2022. Detta har lett till ett ännu större behov av omedelbar och gemensam handling för att stävja orsakerna och konsekvenserna av tvångsförflyttningar, understryker UNHCR, FN:s flyktingorgan idag.

UNHCR:s årliga rapport, Global Trends in Forced Displacement 2022, visar att i slutet av 2022 var antalet människor som tvingats på flykt från krig, förtryck, våld, och brott mot mänskliga rättigheter uppe i rekordhöga 108,4 miljoner, en ökning med 19,1 miljoner jämfört med föregående år. Detta utgör den största ökningen någonsin.

Den kontinuerliga ökningen av människor på flykt visar inte några tecken på att stanna av under 2023, då framför allt konflikten i Sudan har lett till nya flyktingströmmar. Detta har lett till att antalet människor på flykt runtom i världen i slutet av maj uppgår till 110 miljoner.

“Siffror visar att många är alltför snabba att ta till våld, och alltför långsamma att hitta lösningar. Konsekvenserna är förstörelse, tvångsförflyttningar, och lidande för var och en av de miljoner människor som fördrivits från sina hem”, sade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

35,3 miljoner av den globala siffran utgörs av flyktingar, det vill säga människor som sett sig nödda att korsat en landsgräns för att söka skydd, medan en större andel, 58 % (62,5 miljoner människor) – är internflyktingar, personer som befinner sig på flykt i sina hemländer.

Kriget i Ukraina utgjorde den största anledningen till att folk tvingades på flykt under 2022. Antalet flyktingar från Ukraina ökade från 27 300 i slutet av 2021 till 5,7 miljoner i slutet av 2022 – den snabbaste ökningen av flyktingströmmar någonstans sedan andra världskriget. Uppskattningar av antalet flyktingar från Afghanistan ökade rejält i slutet av 2022 på grund av reviderade uppskattningar av antalet afghaner som befinner sig i Iran dit många kommit under tidigare år. Vidare visar rapporten på ökningar i antalet venezuelaner som befinner sig i Colombia och Peru, personer som framför allt klassificeras som ”övriga människor i behov av internationellt skydd”.

Siffrorna bekräftar också att det är världens låginkomstländer, och inte de rikaste, som utgör värdland för flest antal flyktingar, oavsett hur man mäter. De 46 minst utvecklade länderna, som står för endast 1,3 % av världens BNP, har tagit emot drygt 20 % av världens flyktingar. Finansiering för de många situationer där människor drivits på flykt nådde inte upp till de nivåerna som behövdes förra året, och situationen ser inte att förbättras i år, trots att behoven ökat.

“Människor runtom i världen fortsätter att visa enorm gästvänlighet gentemot flyktingar genom att erbjuda skydd och stöd till behövande”, sade Grandi, “men mycket mer internationellt stöd samt en mer jämlik ansvarsfördelning behövs, speciellt för de länder som i dagsläget står värd för majoriteten av världens flyktingar”.

“Framför allt måste mycket mer göras för att få slut på konflikter och överbrygga de hinder som finns för att flyktingar ska kunna återvända till sina hemländer frivilligt, säkert och med värdighet.”

Även om antalet människor på flykt fortsätter att växa så visar Global Trends-rapporten att de som tvingats fly inte alltid är dömda till ett liv i exil, utan att en del kan återvända hem frivilligt och säkert, något som även sker. År 2022 lyckades drygt 339 000 flyktingar återvända till 38 länder, och även om siffran var lägre än förra året skedde stora mängder frivilliga återvändanden till främst Sydsudan, Syrien, Kamerun och Elfenbenskusten. Dessutom återvände 5,7 miljoner internflyktingar under 2022, främst i Etiopien, Myanmar, Syrien, Mocambique, och DR Kongo.

Vid slutet av 2022 var uppskattningsvis 4,4 miljoner människor i världen statslösa eller av obestämd nationalitet, 2 % fler än vid samma tidpunkt 2021.

Global Trends-rapporten lanserades sex månader före det andra Global Refugee Forum som är en stor sammankomst i Genève där flera olika aktörer möts för att finna verksamma lösningar och skapa solidaritet för människor som tvingats på flykt och för de länder de befinner sig i.  

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19