A-Ö Webbindex

Produktionen av fossila bränslen kan fördubblas fram till 2030

I motsats till löften om att minska produktionen av fossila bränslen kommer regeringars politik över hela världen att leda till en fördubbling av produktionen år 2030, enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram Unep.

”Årets Production Gap Report för år 2023 är en häpnadsväckande anklagelse om eskalerande slarv när det gäller klimatet”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med att rapporten publicerades.

Rapportens pärmbild
FN:s miljöprogram UNEPs Production Gap Report 2023.

Denna ökning av bränsleutvinningen inträffar trots att 151 nationella regeringar har gett sina löften för att uppnå nettonollutsläpp. De senaste prognoserna tyder på att den globala efterfrågan på kol, olja och gas kommer att toppa detta decennium, även utan förnyad politik.

När dessa kombineras skulle regeringarnas gemensamma planer leda till en ökning av global kolproduktion fram till 2030, medan den globala olje- och gasproduktionen kommer att fortsätta växa åtminstone fram till år 2050.

Två personer utomhus med solpaneler i bakgrunden
Bönder i Etiopien som använder sig av solenergi. Foto: IWMI/Petra Schmitter

Alarmerande data

Forskningen, som är utförd av Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G, International Institute for Sustainable Development (IISD) och FN:s miljöprogram (UNEP) uppmanar länder att sikta på en nästan total utfasning av kolproduktion och användning senast 2040.

Rapporten kräver också en minskning av olje- och gasproduktionen med minst 75 procent 2050, jämfört med 2020 års nivåer.

Vid COP26 i Glasgow för två år sedan regeringarna enades om att påskynda ansträngningarna för att ”fasa ner kolkraft”, har produktionen och användningen av fossila bränslen fortfarande nått rekordhöga nivåer.

FN-chefen tycker att vid COP28 – FN:s klimattoppmöte i Dubai i slutet av denna månad – måste världens ledare sända en tydlig signal om att ”fossilbränsleåldern går mot ett oundvikligt slut.”

För att det ska hända krävs trovärdiga åtaganden om att öka förnybar energi, fasa ut fossila bränslen och öka energieffektiviteten för att säkerställa en skälig och rättvis övergång.

”Fossila bränslen leder till att viktiga klimatmål går upp i rök. Det är dags för förändring” hävdar Guterres.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19