Har du koll på COP15 och COP26?

COP15
Källa: COP15

I höst organiserar FN två så kallade COP; COP15 i Kunming i Kina och COP26 i Glasgow, Skottland. Med vad betyder egentligen COP, och varför finns det två med olika nummer, 15 och 26?

COP är en förkortning för ”Conference of the Parties” på engelska. Detta är konferenser som anordnas av FN med högnivådeltagande från stater, regionala organisationer och icke-statliga aktörer.

COP klimat

Den mest kända COP handlar om klimatet. Klimatkonferenseren äger rum varje år i olika länder. COP i Frankrike 2015 födde Parisavtalet om klimatförändringar.

Avtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2, helst till 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriella nivåer.

Denna COP var den 21:a klimatkonferensen, vilket gav namnet COP21. Den 31 oktober startar den 26:e konferensen som hålls i Glasgow.

COP biologisk mångfald

Det finns ytterligare en konferens, denna tillägnad biologisk mångfald. Här behandlas ”konventionen om biologisk mångfald”. Denna COP sker likt klimatkonferensen varje år. COP15 om biologisk mångfald har just börjat, 11 oktober, och hålls i Kunming, Kina.

Konventionen undertecknades av 150 regeringsledare vid toppmötet i Rio som hölls år 1992. Konventionen om biologisk mångfald är, i enighet med dess namn, tillägnad att bevara den biologiska mångfalden i världen. Den har nu ratificerats av 195 länder, plus Europeiska unionen. USA och Vatikanen sticker ut då de inte skrivit under.

COP26
Källa: Unsplash

COP15 om biologisk mångfald är ett tillfälle att debattera den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020. Konferensen har försenas två gånger på grund av COVID-19-pandemin. Detta år kommer konferensen att äga rum i två delar; online mellan den 11-15 oktober, och fysiskt mellan den 25 april till 8 maj 2022 i Kunming.

Syftet är att höja skyddet av biologisk nedbrytning till samma nivå som klimatet.

Friska ekosystem – särskilt skogar och hav – har stor kapacitet att binda koldioxid. Å andra sidan är behovet av att minska den globala uppvärmningen stort då detta minskar risken för utrotade arter.

Vad är kopplingen mellan COP:erna för klimat och biologisk mångfald?

Fram tills nu har konferenserna om klimat och biologisk mångfald agerat oberoende av varandra. Fler och fler aktörer har dock understrukit behovet av att leta efter klimatlösningar som förenar de två dimensionerna.

”Det här är två sammanlänkade kriser som bör regleras samtidigt”, säger Elizabeth Maruma, verkställande sekreterare för konventionen om biologisk mångfald.

Vill du veta mer?

Ta del av faktabladen om biologisk mångfald och klimatförändringar genom att följa länkarna.