A-Ö Webbindex

”Psykisk hälsa är en universell mänsklig rättighet”

Världsdagen för psykisk ohälsa: ”Vi måste ta itu med övergrepp och bryta ner de barriärer som hindrar människor från att söka stöd. Och vi måste ta itu med grundorsakerna – fattigdom, ojämlikhet, våld, diskriminering – och skapa mer medkännande och motståndskraftiga samhällen.

Världsdagen för psykisk hälsa och varje dag, låt oss bekräfta och upprätthålla mental hälsa som en universell mänsklig rättighet, och tillsammans bygga en hälsosammare värld där alla kan frodas”.

Detta är en del av FN:s generalsekreterare Guterres budskap idag på Världsdagen för psykisk hälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa 2023 betonar den universella rätten till psykisk hälsa. Denna dag uppmanar individer och samhällen över hela världen att förenas för att öka medvetenheten och vidta åtgärder för att skydda allas mentala välbefinnande. Mental hälsa är inte ett privilegium utan en grundläggande aspekt av den allmänna hälsan. Tyvärr har en av åtta människor globalt upplevt psykiska diagnoser, vilket påverkar deras liv på ett grundläggande plan. En aspekt av detta är depression som är en vanlig psykisk sjukdom med betydande medicinska, sociala och ekonomiska kostnader.

Ett lugnt rum
Meditationsrummet vid FN:s högkvarter Foto: UN Photo

Tanken att mindfulness och meditation är positivt för mental hälsa är inte ny, de tidigaste uppgifterna om meditationsutövning är från cirka 1500 år f.Kr. i de hinduiska vedorna och har dykt upp i många religiösa traditioner efter det. Till och med FN har ett meditationsrum vid FN:s högkvarter i New York. Detta rum skapades 1952 av svenske arkitekten Dag Hammarskjöld, som också var FN:s generalsekreterare under den tidsperioden. Dag Hammarskjöld designade rummet som en plats för stilla reflektion och meditation.

Låt oss uppmärksamma Världsdagen för psykisk hälsa år 2023 som en möjlighet för människor och samhällen att förenas genom temat ”Psykisk hälsa, en universell mänsklig rättighet” för att förbättra kunskapen, öka medvetenheten och driva åtgärder som främjar och skyddar allas mentala hälsa som en universell mänsklig rättighet”.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19