Radion – de ohördas röst

radio

radio

13.2.2013 – Dagens största media är inte, trots dess ökande succé, Facebook – utan den gamla goda radion. Och den når förbluffande 95 % av världens befolkning.

Den 13:e januari firar vi världsradiodagen och den positiva effekt radion kan ha för miljontals människor.

”Sedan dess uppfinning mer än hundra år sedan, har radion varit en gnista för fantasin, öppnat dörrar för förändring och fungerat som en kanal för livräddande information. Radion underhåller, utbildar och informerar. Den bidrar till demokrati och bringar idéer”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Närradio använder sig inte bara av kraften för radions räckvidd, men den ger även de mest marginaliserade en röst, och når dem som tidigare förblivit ohörda. I Laos, till exempel, har närradion nått människor i de mest bergiga och svåråtkomliga områden och gett dessa byars invånare en ökad förståelse för rollen de spelar i sitt samhälles ekonomiska och sociala utveckling. Närradion har tagit upp ämnen som marknad och priser, arbetsmöjligheter, klustervapen, jordbruk, hälsa, utbildning och lagstiftning.

I Bangladesh ger den nya radiostationen Radio Padma kvinnorna en röst. ”Det mest inspirerande är att jag kan arbeta för kvinnor och främja deras sak”, sade Padmas reporter Ridita Mizam då hon talade med UN Women.

Även då sändarna inte når längre än några mil, kan närradion hjälpa isolerade samhällen att göra sina röster hörda. Det fantastiska med hyperlokal radio är att den kan tjäna ett specifikt samhälle – kanske utan elektricitet och rinnande vatten, för att inte tala om internet – på dess eget språk eller dialekt.

”Radion har förändrat vår historia”, säger Irina Bokova, chef för UNESCO. ”Radion förblir ett kraftfullt verktyg i arbetet för en mer hållbar, fridfull och sammanhållande framtid för alla.”