Trafficking på tysta gator

Photo Flickr underclassrising.net Creative Commons

Photo Flickr underclassrising.net Creative Commons

30.7.2015 – Varje år faller miljoner barn, kvinnor och män från världens alla hörn offer för trafficking och döms till ett liv i misär och utnyttjande. Idag markerar FN och det globala samfundet världsdagen mot trafficking för andra gången.

Målet är att öka medvetenheten kring detta globala problem som påverkar miljontals liv, samt uppmuntra till aktion och åtgärder mot detta brott mot de mänskliga rättigheterna.

”Världen måste uppmärksamma människohandelns offer och deras rättigheter”, sade Maria Giammarinaro, FN:s specialrapportör i frågor som gäller människohandel, i sin nya rapport som publicerades förra månaden.

Trafficking av människor känner inga nationella gränser. Även om den kändaste formen av trafficking är för ändamål av sexuell exploatering, luras otaliga offer in i ett liv av tvångsarbete, tiggeri eller faller t.ex. offer för organhandel.

Globalt är mer än en fjärdedel av offren barn, men i vissa regioner är antalet ännu högre. Majoriteten av offren är flickor eller kvinnor som utgör mellan 55 till 60 procent av offren.

”Migranter  kan lätt utsättas för människohandel på grund av sin sociala sårbarhet”, noterar rapportören vidare. ”Migranter fråntas ofta sina ägodelar under resan, de utsätts för inhuman behandling under sin vistelse i transitländer, kvinnor och flickor utsätts ofta för våldtäkt, och de löper stor risk att utnyttjas inom jordbruk, byggnadsarbete, hushållsarbete, turismindustrin eller prostitution då de en gång anlänt till sin destination.”

Kampen mot trafficking, tvångsarbete och slaveri försvåras ytterligare som en följd av kriminalisering och internering av migranter, samt av restriktiv migrationspolitik, noterar rapporten.

Även det nordiska samarbetet sluter nu upp kring en kraftig förstärkning av arbetet mot människohandel. En samordning av nordiska resurser och samverkan med andra ska stärka förebyggande och bekämpande åtgärder mot handeln.

Målet är att bidra till arbetet med att förebygga människohandel, att förstärka möjligheterna till åtal av människohandlare, och till att beskydda och hjälpa offren. Nordiska ministerrådets initiativ ska bland annat bidra genom ett utökat erfarenhetsutbyte mellan specialister och övriga aktörer som professionellt bekämpar människohandel.