A-Ö Webbindex

Världsdiabetesdagen 2023: Rättvis tillgång till diabetesvård

World Diabetes Day, Världsdiabetesdagen, är ett globalt initiativ som fungerar som en påminnelse om det stigande behovet av att ta itu med diabetes som en kritisk folkhälsofråga.

Världsdiabetesdagen samlas vi för att öka medvetenheten om de utmaningar som individer som lever med diabetes står inför och tillsammans arbetar vi för bättre förebyggande, diagnos och hantering av tillståndet. År 2023 betonar Världshälsoorganisationen (WHO) vikten av att säkerställa rättvis tillgång till nödvändig diabetesvård, samtidigt som man lyfter fram vikten av att minimera risken för komplikationer. Den här artikeln går in på nyckelfakta om diabetes, betydelsen av tillgång till vård och de samlade ansträngningar som krävs för att bekämpa denna globala epidemi.

Diabetes typ 1 och typ 2

Diabetes tar sig uttryck i två primära typer: Typ 1 och Typ 2. Typ 1 diabetes kännetecknas av bristfällig insulinproduktion vilket kräver daglig uppföljning. Typ 2-diabetes påverkar användningen av socker (glukos), hindrar insulinupptagning och leder till höga blodsockernivåer. Det kan orsaka allvarliga skador med tiden, särskilt på nerver och blodkärl. Förebyggbara faktorer för typ 2-diabetes är till exempel fetma, brist på motion och genetik.

Tidig diagnos är avgörande för att förhindra allvarliga effekter. Regelbundna kontroller och blodprover hos hälsovård är de bästa metoderna för att tidigt upptäcka diabetes.

Symtom på typ 2-diabetes kan vara milda och ta år att märka. Även om de liknar typ 1-symtom är de ofta mindre uttalade, vilket leder till försenad diagnos och komplikationer. Över 95 % av personer med diabetes har typ 2. Ursprungligen observerat hos vuxna, är det nu allt vanligare hos barn.

Komplikationer kopplade till diabetes omfattar allvarliga hälsoproblem som synnedsättning, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och amputation av lemmar. Allvaret i dessa komplikationer understryker det avgörande behovet av förebyggande, tidig upptäckt och korrekt behandling.

En global utmaning:

Cirka 537 miljoner vuxna världen över har diabetes idag, av dessa bor cirka 1,5 miljoner i de nordiska länderna. Detta antal har stadigt ökat under de senaste decennierna. Under 2019 var diabetes den direkta orsaken till 1,5 miljoner dödsfall. International Diabetes Federation (IDF) rapporterar att 10,5 % av den vuxna befolkningen (20-79 år) har diabetes. År 2045 visar IDF:s prognoser att 1 av 8 vuxna, cirka 783 miljoner, kommer att leva med diabetes.

Oroväckande nog indikerar prognoser att detta antal skulle kunna stiga till 69 miljoner år 2045, vilket understryker det akuta behovet av förebyggande, tidig diagnos och förbättrad tillgång till vård.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19