Sexuellt våld – lika förödande som bomber och kulor

FlickR: Endre Vestvik / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

FlickR: Endre Vestvik / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

28.4.2014 – Sexuellt våld under konflikt är det ”stora moraliska dilemmat av vår tid”, enligt FN:s specialsändebud för sexuellt våld i väpnade konflikter, Zainab Hawa Bangura.

”Dessa brott, deras totala förödelse av individer och det sätt på vilket de undergräver fred och utveckling, kastar en lång skugga på den kollektiva mänskligheten”, sade specialsändebudet då hon presenterade den årliga rapporten om sexuellt våld inför FN:s säkerhetsråd.

Rapporten täcker 21 länder som för tillfället är orosmoment, och ger konkreta rekommendationer både till staterna i fråga som till det internationella samfundet i dess helhet.

Rapporten beskriver även en rad oroande trender som flyktingars och internt fördrivnas akuta sårbarhet, och behovet för rättvisa och hjälp för alla offer oavsett kön. Även svårigheterna för barnen som fötts som resultat av våldtäkt och länkarna mellan sexuellt våld, fördrivning och den organiserade brottsligheten belystes i rapporten.

Största delen av förövarna ställs aldrig till svars.

”Tyvärr är den oacceptabla verkligheten att det idag, fortfarande, är legitimt att våldta kvinnor, barn och män under konflikter. Sexuellt våld har använts i alla tider just för att det är ett så billigt och förödande vapen.”

Trettio beväpnade grupper, skäligt misstänkta för våldtäktsbrott och andra former av konfliktrelaterat sexuellt våld, omnämns i rapporten.

Bangura gav även ett direkt meddelande till förövare världen över: ”Det finns inga gömställen. Om du beordrar, överser, tolererar eller utför dylika brott mot mänskligheten, kommer mänskligheten att ställa dig till svars. Detta är löftet vi ger alla överlevande.”

I sitt uttalande betonade Bangura även att det, trots allt mörker, även skett positiv utveckling.

”Även om vägen för att utrota det sexuella våldet förblir lång och svär, finns det ljus vid horisonten. Aldrig tidigare i historien har vi sett lika mycket politisk vilja och förutsättningar för förändring.”

UNRIC:s relaterade länkar:

FN:S WebTV: Zainab Hawa Bangura:s uttalande
Generalsekreterarens uttalande om sexuellt våld i konflikt
Artikel: Hjältarna som fajtas och fixar
Artikel: Sexuellt våld i den Centralafrikanska Republiken