Rekordantal FN-organ kräver stopp på våld mot HBTQ-personer

PrideNepal

PrideNepal

30.9.2015 – Tolv FN-organ har i ett gemensamt uttalande krävt stopp på våld och diskriminering mot hbtq-personer. Det är den första gången så många organ går samman i enad front för hbtq-rättigheter.

”Det är både ett uttryck för engagemang från FN-organens sida och ett starkt upprop för aktion – regeringar världen över måste göra mer för att tackla homofobi och transfobi, våld, diskriminering och hot mot intersex-personer”, konstaterar Charles Radcliffe, chef för globala frågor vid FN:s kontor för högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Under ett toppmöte för hbtq-rättigheter igår, hyllade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon de olika organen för att ha ”talat med en gemensam röst” i denna kritiska fråga. ”Vi får aldrig skygga för att trygga de mest marginaliserades och utsattas rättigheter – – Vi kan visa kommande generationer att den bästa vägen för att föra fram våra gemensamma mål är att innefatta alla medlemmar av den mänskliga familjen – oberoende av vem de är eller vem de älskar.”

I minst 76 länder kriminaliserar diskriminerande lagstiftning sex mellan två personer av samma kön trots samtycke mellan parterna. Miljoner människor lever under konstant hot för arrestering, förföljelse och fängsling, och i vissa länder även dödsstraff. Det gemensamma uttalandet betonar hur lagar utnyttjas för att upprätthålla stigma och förutfattade meningar, polisvåld och tortyr – och i många fall bidrar lagarna även till att hindra tillgång till hälsovård eller t.ex. livsviktig behandling mot hiv och aids.

Uttalandet lägger fram en handlingsplan för regeringar för att bekämpa våld och diskriminering, med rekommendationer från övervakning och rapportering till undersökning av hatbrott.

Det gemensamma uttalandet utfärdades av Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR), den internationella arbetsorganisationen (ILO), FN:s aidsprogram (UNAIDS), FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), FN:s befolkningsfond (UNFPA), FN:s flyktingorgan (UNHCR), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), FN:s kvinnoenhet (UN Women), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO).