75 sätt som FN gör skillnad: Tar ledningen i globala frågor 34/75

FOTO: Unsplash/Martin Sanchez

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:

Som världens enda universella globala organisation, har Förenta Nationerna blivit det främsta forumet för att diskutera globala frågor som kräver samarbete över länders gränser.

Till de ursprungliga målen att skydda fred, skydda mänskliga rättigheter, upprätta ramen för internationell rättvisa och främja ekonomiska och sociala framsteg. FN har också under de senaste sju decennierna även tagit sig an fler utmaningar, så som klimatförändringar och AIDS.

Medan konfliktlösning och fredsbevarande arbetet fortfarande är FN:s främsta fokus, arbetar FN även för att förbättra människors liv över hela världen på flera olika sätt. Med allt från katastrofhjälp, till utbildning och främjande av kvinnor, till fredlig användning av atomenergi.

Under FN:s första miljökonferens i Stockholm, 1972, varnades världens regeringar och allmänheten om de faror som vår planet står inför som följd av klimatförändringarna. Under den första världskonferensen om kvinnor i Mexico, 1985, sattes kvinnors rättigheter och jämlikhet på den globala agendan. Andra stora konferenser som bidragit till globalt samarbete är också: första internationella konferensen om mänskliga rättigheter i Teheran, 1968; den första konferensen för världsbefolkningen i Bukarest, 1974, och den första världsklimatkonferensen i Genève, 1979.

Dessa konferenser samlade experter, beslutsfattare och aktivister från hela världen, vilket har lett till en fortsatt global gemensam insats. Regelbundna uppföljningskonferenser har även bidragit till att frågorna fortsätter diskuteras på en global nivå.