75 år sedan Sverige och Island gick med i FN

Islands, Sveriges och Afghanistans inträde i FN år 1946

I år är det 75 år sedan Sverige och Island gick med i FN. Den 19 november undertecknade Sverige, Island och Afghanistan FN-stadgan. Tidigare hade deras ansökningar blivit godkända av generalförsamlingen.

Både Sverige och Island har varit aktiva medlemmar i FN under åren som gått sedan sitt inträde.

Svensken Dag Hammarskjöld var mycket inflytelserik som FN:s andre generalsekreterare. Agda Rössel var den första kvinnliga FN-ambassadören.

Sverige anordnade den första FN-konferensen om miljö för femtio år sedan, år 1972.

Stockholm
Källa: UN Photo Fotograf: Yutaka Nagata

Nästa år är det 50 år sedan konferensen anordnades, vilken ledde till skapandet av UNEP och Världsmiljödagen som årligen firas den 5 juni. Sveriges regering kommer att stå värd för Världsmiljödagen 2022 i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP).

Totalt har runt 100 000 svenskar tjänstgjort för olika FN organ sedan landets inträde.

”I dag är klimatet, pandemin och hot mot demokratin exempel på utmaningar som kräver gemensamma lösningar. Det är därför FN-medlemskapet måste fortsätta att vara en hörnsten i svensk utrikespolitik”, skriver Jan Eliasson, före detta biträdande generalsekreterare i FN, och Annelie Börjesson, ordförande för FN:s förbund (UNA) i Sverige i en artikel på förbundets hemsida.

Island har också varit en aktiv medlem i FN. Islands utrikesminister påpekade i en Op-ed som publicerades i dag i Fréttablaðið, att FN-idealet perfekt speglade isländska värderingar.

Islands inträde i FN år 1946

”Vårt deltagande i FN har från början varit en hörnsten i vår utrikespolitik. Under de senaste 75 åren har Island stöttat självbestämmande, respekt för internationella lagar, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och hållbar användning av naturresurser”.

Av de fem nordiska länderna är endast Danmark och Norge grundande medlemmar av FN 1945. De två länderna hade ockuperats av Nazityskland, medan Sverige var neutralt och Finland hade kämpat mot Sovjetunionen under andra världskriget.

Island tackade nej till ett erbjudande om att bli grundande medlem av FN eftersom en krigsförklaring var en förutsättning för medlemskap.