Rena händer kan rädda liv

Att tvätta händerna väl med tvål skulle kunna rädda livet på miljoner barn. Det uppmärksammas idag på den internationella dagen för att tvätta händerna – Global Handwashing Day.

Temat för dagen är vikten av att även använda tvål. Att tvätta händerna med tvål, speciellt före maten och efter att man besökt toaletten, kan hindra spridningen av sjukdomar som lunginflammation och diarré. Tillsammans leder dessa två sjukdomar till att 3,5 miljoner barn under fem år dör årligen. Att använda tvål är det enkilt mest kostnadseffektiva sättet att bekämpa sjukdomar. Att tvätta händerna med tvål kan även bidra till att nå millenniemålet som strävar till att minska barnadödligheten med två tredjedelar före år 2015.

Hur tvättar man händerna rätt?:

 1) Blöt händerna och tvåla in dem.

2) Skrubba händerna med tvål i minst 20 sekunder.

3) Skölj väl i rinnande vatten.

4) Torka på en ren handduk eller lufttorka.