62 miljoner i behov av humanitärt bistånd

IDP's return to their village

IDP's return to their village

Omkring 62 miljoner människor omkring i världen är i behov av humanitärt bistånd, rapporterade FN idag. De största orsakerna är konflikter, naturkatastrofer och osäker livsmedelsförsörjning.  

”Efter den första halvan av året ser vi ett desperat behov i tjugo länder, där människors liv slagits i spillror på grund av konflikt, hunger och katastrofer”, sade FN:s undergeneralsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälp, Valerie Amos.

Antalet människor i behov av bistånd har stigit från 51 miljoner till 62 miljoner – en ökning på mer än 20 % – under den första halvan av detta år.

En stor del av de utsatta kommer från den Afrikanska kontinenten, där mer än 18 miljoner människor lider av krisen i Sahel-regionen som inkluderar Tchad, Mali, Mauretanien, Niger samt delar av Sudan, Kamerun och Nigeria.

Konflikter har förvärrat situationen i speciellt Mali, men även i Sydsudan som möter ett stigande antal flyktingar från Sudan som ett resultat av gränsstridigheterna.

Undernäring och bristande livsmedelsförsörjning har även förvärrats i Jemen, där nu 60 % av barn under fem är kroniskt undernärda. Situationen är värre endast i Afghanistan där över 200 000 människor drabbats av ungefär 300 naturkatastrofer detta år. Utöver det har hundratusentals människor utsatts för den ökande konflikten i Syrien och flytt sina hem till grannländerna runtomkring.

Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran