Resolution 1325: En nyckel till långvarig fred

Fredsbevarande kvinnor, UNFIL
Fredsbevarande kvinnor som arbetar för UNIFIL. FOTO: UN Photo.

Fredsbevarande arbete har under lång tid formulerats av och för män, och under alldeles för lång tid har kvinnors rättigheter uteslutits från fredsbevarande arbetet och säkerhetsprocesser. 29:e maj är Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, och årets tema är Kvinnlig fredsbevarande personal – Nyckeln till fred.

31:a oktober år 2000 antog FN:s säkerhetsråd enhetligt resolution 1325 (UNSCR 1325) om kön, fred och säkerhet för att öka kvinnors påverkan inom dessa frågor.

Resolutionen bekräftar den viktiga och unika effekt som kvinnor ger till fredsbevarande arbete för konflikter, förhandlingar, fredsbyggande och fredsbevarande, humanitärt arbete och betonar även vikten av lika deltagande och fullt engagemang i alla arbeten för att stödja och utveckla fred och säkerhet.

31 oktober år 2000 antog säkerhetsrådet resolution 1325. FOTO: UN Photo.

20-års jubileum

Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal med årets fokus på kvinnlig fredsbevarande personal, påminner oss om vikten av resolution 1325 och vad den har bidragit till under dessa två decennier. Men också de utmaningar vi står inför, eftersom kvinnor ännu inte ingår i alla processer. Kvinnlig fredsbevarande personal är nödvändig för att utveckla hållbar fred och för att förbättra fredsbevarande processer.

Statistisk visar att kvinnor som deltar i fredsavtal och fredsbevarande processer ger tydligt positiva resultat. 42 studerade väpnade konflikter mellan 1989 och 2011 visade att fredsavtal där kvinnor signerat, har en tradition av att leda till en mer hållbar fred.

– När vi firar 20-årsjubileet för säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, måste vi göra mer för att uppnå kvinnors lika representation på alla områden med fred och säkerhet”, sa António Guterres, FN:s generalsekreterare i ett videouttalande i samband med dagen.

Läs också: Fler kvinnor: mer effektivt fredsarbete

Kvinnor blir fortfarande exkluderade

Under de senaste två decennierna har vi sett hur resolution 1325 har bidragit till att fler kvinnor deltar i fredsbevarande operationer. Sedan 2015 har andelen kvinnor som leder FN:s fredsoperationer fortsatt i en stigande trend. I FN:s fredsbevarande operationer har representationen för kvinnors polispersonal ökat till 12,8 procent. Men 12,8 procent är för lite. Det visar att kvinnor fortfarande utesluts från processer rörande fred och säkerhet.

FOTO: UN photo

– Kvinnor har ofta större tillgång till de samhällen vi tjänar, vilket gör det möjligt för oss att förbättra skyddet av civila, främja mänskliga rättigheter och förbättra fredsprocessen ännu mer, kvinnor fortsätter att representera endast 6 procent av FN:s fredsbevarande personal, sa Guterres i sitt meddelande.

Under Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal med årets fokus på kvinnlig fredsbevarande personal, påminns vi om de positiva framsteg som resolution 1324 har lett till, men också alla utmaningar som vi fortfarande står inför och det stora arbete vi har framför oss för att se till att kvinnor ingår i alla freds- och säkerhetsprocesser. Eftersom det är nyckeln för långvarig fred.