Inte som de andra

Flickr Sarah 2.0 Generic CC BY 2.0

Flickr Sarah 2.0 Generic CC BY 2.0

2.4.2015 – Personer med autism har en enorm potential som alltför ofta förblir outnyttjad. Många har remarkabla visuella, artistiska eller akademiska talanger. För att skapa samhällen med lika möjligheter för alla, måste vi börja betona kapacitet och talang istället för brister eller tillkortakommanden.

Definitionen av autism har utvecklats sedan 1940-talet då läkaren Leo Kanner för första gången autism på ett systematiskt sätt. I början på 80-talet började man använda begreppet autismspektrum för att visa att det handlar om flera symtom som kan förekomma i olika grad, snarare än ett enda tillstånd. Personer med autism kan i själva verket vara mycket olika varandra. Ibland kan skillnaden vara så stor att det är svårt att förstå att de har samma diagnos.

autismdayPersoner med autism kan t.ex. ha det svårt med sociala situationer och vardaglig kommunikation som ”small talk”. Eller de kan uppvisa kraftigt avvikande sinnesintryck och reaktioner på dem. Eller så kan deras uppfattning om omvärlden eller sig själva vara avvikande. Men alla med autism har inte svårigheter inom dessa områden, och avvikelserna – precis som talangerna – varierar mycket från person till person.

Kim Peek, som var förebild för Dustin Hoffmans Oscar-vinnande filmroll i Rain Man, hade t.ex. ofattbar minneskapacitet, tyvärr kombinerad med svåra handikapp. Bland annat klassades Peek som en savant och kunde memorera upp till 12 000 böcker ord för ord. Han kunde läsa två sidor på ca 10 sekunder – den vänstra sidan med vänsterögat och den högra simultant med högerögat.

 ”Även i samhällen där kännedomen kring autism är långt framskriden, är mer än åttio procent av vuxna med autism arbetslösa”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Arbetsgivare måste inse de unika och exceptionella färdigheter personer med autism ofta besitter, och skapa arbetsmiljöer där deras talanger kommer till sin fulla rätt.”

Det finns inga siffror på hur stor arbetslösheten bland personer i den här gruppen är i Sverige. Men Autism- och Asperger-förbundet uppskattar att arbetslösheten är högre än 50 procent.

Den 2 april uppmärksammas den internationella dagen för autism, och det är arbetsgivarna som står i fokus i år.

”Vi vill uppmana den offentliga sektorn liksom privata företag att alla se närmare på hur de bättre kunde utnyttja autistiska personers talanger, att ta sig tid att lära sig mer om autism och hur man kunde skapa livsförändrande möjligheter för dessa personer”, säger Ban Ki-moon.

UNRICs relaterade länkar:

Artikel: Riv hindren, bygg broar

Svenska autism- och aspergerförbundet
Habilitering.se – autism