Stort genombrott för humanitära insatser i Jemen

07 21 2015WFP Yemen

07 21 2015WFP Yemen

22.7.2015 – Fartyget MV Han Zhi har lagt till i Adens hamn, lastat med 3,000 ton mat – tillräckligt för att FN:s livsmedelsprogram skall kunna mätta 180,000 personer under en hel månad.

Trots att fartyget hade anlänt till Aden den 26 juni, var man tvungen att vänta i över tre veckor för ett tryggt tillfälle att lägga till.

”Detta är ett stort genombrott för våra humanitära insatser i Jemen. Medan vi har lyckats nå flera södra delarna av landet, gör förtöjningen i hamnen i Aden att vi har möjlighet att accelerera vår insats och möta de akuta behoven i södra Jemen, ”säger Muhannad Hadi, WFP:s regionala direktör för Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Östeuropa. ”Under de kommande dagarna hoppas vi nå ännu fler människor, inte bara i Aden utan i hela Jemen.”

FN:s livsmedelsprogram WFP gjorde upprepade försök att skicka fartyg till Aden, som alla hittills blockerats på grund av de allvarliga striderna i hamnområdet. Trots osäkerhet och extrema svårigheter att nå Aden via landtransporter har WFP lyckats med att leverera mat till familjer på flykt i området.

Flera av WFP:s fartyg är på stand-by nära Aden lastade med bränsle och mer mat. WFP arbetar för att kanalisera mat genom Aden till människor i behov av humanitärt bistånd, i synnerhet i Jemens södra provinser, som i stor utsträckning är svåra att nå på grund av striderna. De humanitära behoven i Jemen ökar hela tiden.

07 15 2015Yemen Water”WFP har gjort allt i sin makt för att nå människor som drabbats av konflikten i Jemen”, säger Hadi. ”Vi har samlat vår logistiska kapacitet, hyrt fartyg och transporterat mat och bränsle in i landet under mycket svåra omständigheter. Vi har hjälpt många jemenitiska barn, kvinnor och män i akuta behov. Och vi kommer inte att ge upp förrän vi nått ut till alla i nöd. ”

Medan miljontals människor tvingas möta horribelt våld, extrem hunger och mycket liten medicinsk vård i Jemen, har FN:s chef för humanitära frågor, Stephen O’Brien, uttryckt sin djupa oro för den ”katastrofala situationen” i landet. Han har även uppmanat till ”omedelbar och ovillkorlig humanitärt uppehåll i stridigheterna.”

”Jag uppmanar alla parter i konflikten att omedelbart ingå ett ovillkorligt humanitärt stridsuppehåll i hela landet”, sade O’Brien i ett uttalande förra veckan. ”En politisk lösning är vad Jemens folk behöver, och hundratals familjer sätter sin tilltro till det internationella samfundet.”

Den totala dödssiffran i Jemen sedan den 26 mars är uppe i minst 1 693 civila, och minst 3 829 skadade. Rätten till mat, vatten och utbildning undergrävs konstant. Vatten är otillgängligt eller endast sporadiskt tillgängligt i 20 av landets 22 provinser. Omkring 1,6 miljoner flickor och pojkar under fem uppskattas vara akut undernärda och i behov av akut vård. Omkring 1,84 miljoner barn har drabbats av stängningen av närmare 70 % av landets skolor.