Rio + 20: ”De unga” och ”de äldre” förenas i global dialog

De äldre samls för dialog med de yngre

”De äldre” (The Elders), en fristående grupp av globala ledare ledda av ärkebiskop Desmond Tutu, uppmanade till ”djärv aktion” då världsledare samlas i Brasilien i Juni för Rio +20 –konferensen för hållbar utveckling.

Tillsammans med ”de yngre”, förde de äldre kampanjen för kommande generationers välstånd till Oslo den 9 maj.

Tre av de äldre, ärkebiskop Desmond Tutu, Irlands tidigare president Mary Robinson och Norges tidigare premiärminister Gro Harlem Brundtland, diskuterade de utmaningar som världsledare kommer att möta i Rio. Representanter för ”de yngre”, Esther Agbarakwe (27) från Nigera och Marvin Nala (23) från Kina deltog i det öppna mötet.

De äldre har lett online-diskussioner om vår planets framtid med unga ledare från olika håll i världen under de senaste månaderna. Diskussionerna kommer att kulminera i en debatt mellan ”de äldre” och ”de yngre” under Rio + 20 –konferensen.

Mary Robinson beklagade bristen på insikt i det överhängande hot vi möter. En delorsak, enligt henne, kan vara att ljuskäglan alltför mycket har belyst kramgoa isbjörnar på smältande polaris istället för människor.

”Vi måste betona människan och inse att problemet står framför oss här och nu. Människor lider och har det svårare och svårare att få mat på bordet i en värld som är alltmer oberäknelig och där årstiderna uteblir”, sade Robinson.

Alla tre äldre uppmanade unga ledare att sätta press på politiker som i vanliga fall bara tänker två eller tre år framåt i tiden. Enligt Robinson behövs ungdomens entusiasm och energi för att få ledare att ta verkliga beslut.  

Då moderatorn, den norska TV-journalisten Siri Lill Mannes, frågade Brundtland vilket råd hon skulle ge unga ledare, svarade Brundtland: ”Var dig själv och tänk långsiktigt”.

Desmond Tutu svarade: ”Bry dig om”.

Mary Robinson svaeade: ”Var dig själv, tänk sedan långsiktigt, bry dig om och involvera andra”.